สรรพสามิตยืนยันไม่ปรับภาษีผ้าอนามัย จัดอยู่ในประเภทสินค้าจำเป็น ไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย”

“อธิบดีกรมสรรพสามิต” โต้ “โฆษกพรรคเพื่อชาติ” ยืนยันไม่เคยเก็บภาษีผ้าอนามัย ย้ำไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือย


กรณีที่ น.ส.เกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตัดสินใจให้ผ้าอนามัยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและเก็บภาษีในอัตราสูงถึง 40% และไม่มีการควบคุมราคา นั้น
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ยืนยันว่า กรมสรรพสามิต  ไม่มีการจัดเก็บภาษีผ้าอนามัยในอัตราภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยถึง 40% ตามข่าวที่กล่าวมาแน่นอน เนื่องจากสินค้าชนิดนี้ไม่ได้ถูกระบุในพิกัดการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต
ดังนั้น ภาษีผ้าอนามัยจึงจะถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ตามราคาของสินค้าเหมือนสินค้าชนิดอื่นๆ“สินค้าฟุ่มเฟือย หมายถึง สินค้าที่ไม่มีความจำเป็นกับชีวิต หรือไม่กระทบกับชีวิตประจำวัน แต่ผ้าอนามัยจัดอยู่ในสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต จึงไม่มีการเก็บภาษีโดยใช้หลักเกณฑ์ภาษีฟุ่มเฟือย และที่ผ่านมากรมสรรพสามิตก็ไม่มีการไปตรวจจับสินค้าชนิดนี้หน้าโรงงานเพื่อคิดภาษีฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด ”
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น