ร้องโยกย้ายไม่เป็นธรรม! ผอ.รร.คอนสารระบุมีพิรุธ ศึกษาฯโยนฟ้องศาลปกครอง

ผอ.โรงเรียนคอนสาร ชัยภูมิ  หอบเอกสารร้องสื่อ,ผู้ว่า,และนายกรัฐมนตรี ให้ทบทวนคำสั่งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ระบุ มีพิรุธเร่งรีบเซ็นคำสั่ง ฝ่ายศึกษาฯอ้างเพราะเป็นวันสุดท้าย โยน “ถวิล” อุทธรณ์ หรือ ฟ้องศาลปกครองได้


นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะครูและกรรมการสถานศึกษา รวม 23 คน นำเอกสารซึ่งเป็นบันทึกการประชุมการพิจารณาความชอบ ระเบียบเกณฑ์การพิจารณาความชอบในการปรับย้าย และแนบคำร้องเรียนถึงนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผวจ.ชัยภูมิ 1 ฉบับ,ถึงนายยกรัฐมนตรีผ่านผวจ.1 ฉบับ และถึงนายสมเกียรติ แถวไธสงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ อีก 1 ฉบับ ที่สำนักงานผู้ว่าการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่หน้าห้องผวจ. ออกมารับหนังสือร้องเรียน เนื่องจากผวจ. ติดราชการ ซึ่งเจ้าหน้าที่รับปากว่าจะนำเสนอผวจ. ต่อไป


จากนั้นนายถวิล พร้อมกับคณะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนอีกฉบับกับนายสมเกียรติ ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิเพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งโยกย้ายในครั้งนี้ด้วย

นายถวิล มนตรี เล่าว่า ตนได้ทำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาขอย้ายจากโรงเรียนคอนสวรรค์ มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนและได้รับการคัดเลือกในฐานะที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับตำแหน่ง จากสพม. เขต 30 และผ่านอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จนมาถึงกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้มีคำสั่งทบทวนมติคณะกรรมการพิจารณา จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงมติไม่ให้ตนผ่านการพิจารณา แล้วกลับไปประกาศแต่งตั้งให้นายวีระยุทธ ปรุงชัยภูมิ ซึ่งเป็นคู่แข่งได้รับการแต่งตั้ง พร้อมเร่งเซ็นอนุมัติให้ย้ายโดยมติที่ประชุมวันที่27พ.ย.62 ในเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่28พ.ย.62เซ็นคำสั่งย้ายนายวีระยุทธ ไปดำรงตำแหน่งทันที ดังนั้นในวันนี้จึงเข้าร้องเรียนเพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งและพิจารณาใหม่

นายสมเกียรติ ศึกษาธิการจังหวัด ยอมรับว่าการพิจารณาของคณะกรรมการต้องทำการพิจารณาใหม่เนื่องจากนายวีระยุทธ ปรุงชัยภูมิ ได้ทำหนังสือคัดค้านและขอให้พิจารณาใหม่ เนื่องจากคะแนนใกล้เคียงกัน โดยให้เอาผลงานมาพิจารณาร่วมด้วย ซึ่งจากการพิจารณามติที่ประชุมได้สรุปผลอย่างเอกฉันท์ให้นายวีระยุทธ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งตนก็ได้ลงนามแต่งตั้งตามระเบียบ และเปิดโอกาสให้นายถวิลร้องคัดค้านได้เช่นกัน

โดยคณะกรรมการได้เรียกประชุมในวันที่ 30 พ.ย.2562 แต่คณะกรรมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม และที่สำคัญเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณา ไม่สามารถเลื่อนวันพิจารณาได้อีกแล้ว จึงจำเป็นต้องเร่งแต่งตั้งเพื่อไม่ให้ขัดต่อระเบียบ อย่างไรก็ตามนายถวิล ยังสามารถอุทธรณ์คำสั่งหรือฟ้องศาลปกครองได้ ตามที่มีสิทธิ///

แสดงความคิดเห็น