อุดรฯฮักแพง “ท้ายเงวียน” เตรียมทำ MOUเมืองพี่น้อง หลังมหาดไทยเห็นเหมาะสม

อุดรฯ เดินหน้าสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กับท้ายเงวียน ของเวียดนาม หลังมหาดไทยเห็นด้วย เตรียมตั้งศูนย์ฯและร่าง MOU ก่อนหน้านี้ก็ได้ตกลงเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับ เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ของจีน

ที่ห้องประชุมพระศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์ ) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง(Sister City) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุดรธานีในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดท้ายเงวียน  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 หลังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) กับเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 โดยมีความร่วมมือ 3 สาขา ได้แก่ 1) การติดต่อประสานงาน 2) เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม และ 3) ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยจังหวัดได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยขออนุมัติงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา

และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้นำองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมกับ นายเจิ่น ก๊วก ต๋อ กรรมการคณะกรรมาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และหัวหน้าสมาชิกสภาแห่งชาติเวียดนามประจำจังหวัดท้ายเวียนและผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จากจังหวัดต่างๆ ของประเทศเวียดนาม

 ซึ่งในการประชุมดังกล่าว เห็นพ้องกันเสนอให้มีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) กับจังหวัดท้ายเงวียน เนื่องจากเห็นว่า จังหวัดท้ายเงวียนเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและศักยภาพหลายด้าน ซึ่งจังหวัดได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ว่า จังหวัดท้ายเวียน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แจ้งความประสงค์จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรกับจังหวัดอุดรธานี

โดยคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน ร่วมให้เหตุผลว่า จังหวัดท้ายเงวียน (เวียดนาม: Thái Nguyên) เป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ห่างจากกรุงฮานอย 80 กม. ตั้งอยู่ในเขตภูเขาตอนใน มีพื้นที่ 3,534.45 ตร.กม. มีประชากร 1.4 ล้านคน มีกลุ่มชาติพันธุ์ 8 กลุ่ม เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 21 แห่ง มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งปลูกชาเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และถือเป็นชาที่ดีที่สุดในเวียดนาม

ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า มรภ.อุดรธานี กับ ม.ท้ายเงวียน มีความสัมพันธ์ทำข้อตกลง แลกเปลี่ยนทางวิชาการในด้านของ “สังคม” ซึ่งอนาคตอาจจะขยายไปด้านอื่นๆ ล่าสุดได้เดินทางไปเยือนท้ายเงวียน เห็นควรให้เร่งดำเนินการ เกรงว่าช้าจะเสียโอกาส เพราะเห็นว่าเรามีความใกล้ชิด กับเขาในเรื่องชาติพันธ์ หากเปรียบเทียบกับ “12จุไท” ซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า “TAI” แต่ท้ายเงวียนใช้ภาษาอังกฤษตรงกันเราคือ “THAI”

นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี มีความเห็นสั่งการว่า อุดรธานีพูดคุยกันมา 1-2 ครั้ง ครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นเหมาะสม ส่งมาให้อุดรธานีพิจารณาอีกครั้ง แล้วเราก็จะต้องยืนยันกลับไปกระทรวงมหาดไทย พร้อมกับแนบแผนปฏิบัติการณ์ และงบประมาณเข้าไปด้วย ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ฯ และจัดทำร่าง เอ็มโอยู.…

แสดงความคิดเห็น