KKTSประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น โครงการ KK-1,KK-2

บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการรถไฟฟ้ารางเบา โครงการ KK-1 งานเหมาออกแบบ ก่อสร้าง งานโยธา ผลิต ติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา และ KK-2 งานซ่อมบำรุง บริหารจัดการพื้นที่สถานี

บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนขึ้นด้วย การร่วมกันของเทศบาล5เทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบาสาย เหนือ-ใต้
.
โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ประมาณปี 2560 ทาง KKTS ได้ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา 3 โครงการ ได้แก่
1.KK-1 งานเหมาออกแบบ ก่อสร้าง งานโยธา ผลิต ติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา ประเภท Tram
2.KK-2 งานจ้างเหมาปฏิบัติ บำรุงรักษา บริหารจัดการพื้นที่สถานี
3.KK-3 งานจ้างที่ปรึกษาอิสระ ควบคุมและรับรอง
.
โดยขั้นตอนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ผู้เข้าเสนอจะต้องนำเสนอการพิจารณาทั้งหมด 4 ซอง โดยทางKKTS จะพิจารณาและประกาศ ที่ละซอง ซึ่งแต่ละซองประกอบไปด้วย
1. ซองที่1 เอกสารแสดงคุณสมบัติ
2. ซองที่2 ข้อเสนอด้านเทคนิค
3. ซองที่3 ข้อเสนอด้านราคา
4. ซองที่4 ข้อเสนอด้านการเงิน(ยกเว้นKK-3)
.
ซึ่งเมื่อช่วงประมาณเดือน พฤศจิกายน 2560 ทาง KKTS ประกาศผู้ผ่านโครงการที่ 3 (KK-3) ในซองที่1,2,3 ได้ผลสรุปผู้ได้รับเลือกเป็น กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา WCE
.
และในวันนี้ (20 ธ.ค. 62) ทาง KKTS ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการที่ 1 (KK-1) และโครงการที่ 2 (KK-2) ซึ่งเป็นการพิจารณาซองที่1 จากทั้งหมด 4 ซอง
.
โดยผู้ผ่านสำหรับงานโครงการที่ KK-1 งานเหมาออกแบบ ก่อสร้าง งานโยธา ผลิต ติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา ประเภท Tram ระยะเวลาสัญญา3ปี ได้แก่ #กิจการร่วมค้าCKKM ซึ่งกิจการร่วมค้านี้ประกอบไปด้วย 4 บริษัท ได้แก่
1.บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 49
2.บริษัท ช ทวี(1993) จำกัด ร้อยละ 45
3.บริษัท เคเทค บิลดิง คอนแทรคเตอร์ส จำกัด ร้อยละ 6
4.บริษัท MCC OVERSEAS LIMITED -ยังไม่ลงทุน- (มีบริษัทChina Metallurgical Group Corporation เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจของจีน เป็นบริษัทจัดซื้อจัดจ้าง งานวิศวกรรม งานก่อสร้าง)
.
และงานโครงการที่ KK-2 งานจ้างเหมาปฏิบัติ บำรุงรักษา บริหารจัดการพื้นที่สถานี ระยะเวลาสัญญา30ปี ได้แก่ #นิติบุคคลร่วมทำงานKLRTT ซึ่งประกอบไปด้วย 2 กลุ่มนิติบุคคล ได้แก่
1.บริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด ร้อยละ 60 (CHO ร่วมลงทุนในบริษัท เคแอลอาร์ที จำกัด ร้อยละ49)
2.บริษัท เทพนคร ขอนแก่นเดินรถ จำกัด ร้อยละ40 (มีบริษัท เคเคทีที โอสดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร้อยละ 96)


.
สำหรับการประกาศครั้งนี้เป็นเพียงการประกาศ ซองที่1 ด้านคุณสมบัติ ยังเหลือการพิจารณาและประกาศในอีก 3 ซองที่เหลือซึ่งต้องติดตามกันต่อไป
.
และก่อนหน้านี้ 15 พ.ย. KKTS ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ในการพิจารณาเพิ่มสถานีและเส้นทางจากเดิม 16 สถานี 22.6 กม. เพื่อให้รถไฟฟ้ารางเบาเข้าไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งหมด 20 สถานี ระยะทาง 26 กม.

แสดงความคิดเห็น