กุมารแพทย์เตือน!!เด็กต่ำกว่า2ขวบห้ามยุ่ง ‘สื่อดิจิทัล’มีผลต่อการเรียนรู้พัฒนาสมอง

อย่าปล่อยลูกอยู่กับพี่เลี้ยงยูทูบ!!! ล่าสุด กุมารแพทย์แนะ อ่านออกเสียงให้เด็กฟังช่วยแก้ปัญหาพัฒนาการภาษาช้า เตือน-ไม่ควรให้เด็กเล็กใช้สื่อดิจิทัล หรือสื่อจอใส หรือปล่อยเด็กไว้กับสื่อเหล่านี้ 

“เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ “รายงานว่า นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้อำนวยการโครงการหนังสือ ‘ฝึกอ่าน’ ตามระดับ ชุด ‘อ่าน อาน อ๊าน’ และผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.กล่าวถึง  การแก้ไขวิกฤติพัฒนาการด้านภาษาที่ล่าช้าในเด็กปฐมวัยของไทย โดยเฉพาะเด็กอายุ 2-3 ปี ยังพูดและสื่อสารไม่ได้ ต้องใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อสร้างปัจจัยบวกด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนในชุมชนและสังคมเข้าถึงสุขภาวะ

โดยเน้นไปที่กลุ่มปฐมวัยเพื่อให้คนที่เลี้ยงดูเด็กเข้าใจกระบวนการอ่านเพื่อพัฒนาเด็ก เช่น แนะนำให้คุณครูและแกนนำชุมชนอ่านหนังสือให้เด็กฟัง โดยออกเสียงซ้ำๆ เหมือนเป็นการย้ำร่องรอยการจดจำชุดคำ และพัฒนาต่อเนื่องจากการอ่าน โดยมีหนังสือเป็นเส้นกลางบูรณาการกับชีวิตประจำวัน เช่น การกิน การกอด การนอน การร้องเพลง หรือออกแบบท่าทาง รวมทั้งทักษะชีวิตพื้นฐานของเด็กๆ ซึ่งพบว่า คุณครูแกนนำใช้วิธีอ่านกับเด็ก 3 ขวบที่สื่อสารไม่ได้ เพียง 7-8 เดือน ทำให้เด็กอ่านหนังสือได้เอง

อ่านต่อ>>https://mgronline.com/qol/detail/9620000114892

แสดงความคิดเห็น