โคราชแล้งหนัก 3 อำเภอ9หมู่บ้านไม่มีน้ำใช้ ศบภ.กองบิน 1 เร่งจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้าน

ชาวบ้านกว่า 9 หมู่บ้าน 3 อำเภอกำลังประสบภัยแล้ง น้ำในสระหมู่บ้านแห้งขอด ไม่มีน้ำประปาใช้ ได้รับความเดือนร้อนกว่า 1,167 ครัวเรือน หน่วยงานเร่งบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือ

“เว็บไซต์ workpointnews” รายงาว่า .จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 นครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 1  มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 1 นำกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ  ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 9 หมู่บ้าน ของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสูง อำเภอปักธงชัย และอำเภอขามทะเลสอ จำนวน 526 เที่ยว แจกจ่ายน้ำรวม 3,156 ลิตร  ซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก โดยสระน้ำประจำหมู่บ้านมีสภาพแห้งขอด  ไม่มีน้ำมาผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านได้ จึงประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 1   นำน้ำไปแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวที่กำลังประสบความเดือดร้อน รวม 1,167 ครัวเรือน

อ่านต่อ>>https://workpointnews.com/2019/12/22/drought-nakhonratchasima/?fbclid=IwAR1LMMWGqDNyrFbWadKGkIndNl6rjBX-dwhNunGMXpaFX_LMzRrivCLCkt8

แสดงความคิดเห็น