ไทยเสนอ“สงกรานต์” ให้ยูเนสโกพิจารณาเป็นมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

รมว.วธ. ได้เห็นชอบให้มีการเสนอ “สงกรานต์” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก พร้อมกันนี้ได้เตรียมที่จะจัดงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่อง “นวดไทย” หลังได้รับการประกาศให้ขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

เว็บไซต์ PPTV 36 ออนไลน์ รายงานว่า นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยใน ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 7/2562 รับทราบผลการดำเนินการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี 2562 ในประเทศไทย

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบการจัดทำข้อมูล”สงกรานต์” เพื่อเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก โดยให้จัดทำข้อมูลเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นจะส่งเรื่องต่อฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2563 คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนของยูเนสโกได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงปี 2565 อีกทั้งให้ศึกษาการจัดทำข้อมูลกรณีเสนอสงกรานต์เป็นมรดกร่วมกับต่างประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงและจีนต่อเนื่องด้วย ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบการจัดทำข้อมูลรายการ”ต้มยำกุ้ง” เพื่อเตรียมนำเสนอต่อยูเนสโกในลำดับถัดไป

อ่านต่อ>>https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/116471?fbclid=IwAR1sRvKURq-J-3hYyQrG34FDP2qpYPd-T0NAS_ugopC1kDEmK9BYvZtq8UA
แสดงความคิดเห็น