มีผลแล้วจ้า!!สรรพากรสั่งแบงก์ส่งข้อมูล ลูกค้าโอนเงินถี่เกินปีละ3พันครั้ง เริ่ม 24 ธ.ค. นี้

กรมสรรพากรออกประกาศกฎกระทรวงให้สถาบันการเงินรายงานข้อมูล ‘ฝาก-โอน’ ของบุคคลที่มีธุรกรรมฝาก-โอนรวมกันทุกบัญชีมากกว่า 3,000 ครั้ง หรือ มีตั้งแต่ 400 ครั้งและยอดเงินรวมตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป เริ่มตั้งแต่ 24 ธ.ค. เป็นต้นไป 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดรายการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะที่ต้องรายงานและวิธีการรายงาน ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

โดยได้กำหนดวันในการเริ่มเก็บและรวบรวมข้อมูลการฝากหรือรับโอนของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคือตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

อ่านต่อ>>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/140/T_0004.PDF

แสดงความคิดเห็น