ผู้ว่าฯขอนแก่นงัด7มาตรการลดอุบัติเหตุปีใหม่’63 หลังปี’62ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง14เจ็บ59ราย

ผู้ว่าฯขอนแก่นงัด7มาตรการลดอุบัติเหตุปีใหม่’63 หลังปี’62ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง14เจ็บ59รายขอร้องประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตรวจสภาพรถ ไม่ดื่มสิ่งมึนเมาขณะขับรถ

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันที่ 26 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง ให้พ้นจากภัย และเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเผชิญรับมือกับภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยก่อให้เกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อันใกล้จะถึงนี้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวกลับภูมิลำเนา และเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า /ต้อนรับปีใหม่ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ ดังนั้นเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 – วันที่ 2 ม.ค. 63 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนน

จังหวัดจึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2563ที่ศาลากลางจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบริหารจัดการประสานงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 และบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน นำกรอบแนวทางการบริหารจัดการความที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดใน 7 มาตรการ ประกอบด้วย 1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4. มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ 5.มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ 6.ด้านการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และ 7.มาตรการบริหารจัดการ มาทำดำเนินงานร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่

ผวจ.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกท่านได้เดินทางกลับมาภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะทุกท่านต้องระมัดระวัง และป้องกันตัวเองในระหว่างขับรถ พักผ่อนให้เพียงพอ พร้อมกับดูแลวัสดุอุปกรณ์ หรือยานพาหนะที่ขับ หรือโดยสารมา นอกจากนี้ต้องเคารพกฎหมายจราจรที่เป็นปัญหาใหญ่ที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และไม่ดื่มสิ่งมึนเมา ในส่วนจังหวัดขอนแก่นได้วางมาตรการต่างๆในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หากประชาชนพบเห็นสิ่งใดผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย เพื่อให้ทุกท่านได้กลับบ้านสู่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชนของท่าน อย่างมีความสุขในปี 2563

“ขณะนี้จังหวัดได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเส้นทางต่างๆที่อยู่ในจังหวัด และถนนสายรองที่อยู่ในท้องถิ่นเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมา พร้อมนำปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมามาแก้ไข อาทิเช่น ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกนิรภัย และถนนสายรองที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อย่างไรก็ตามตัวบุคคลต้องมีความพร้อมในการขับรถไม่ดื่มสิ่งมึนเมา” นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าว.

แสดงความคิดเห็น