ม.หอการค้าไทย คาดปีใหม่ 2563 เงินสะพัด 1.37 แสนล้าน โตต่ำสุดรอบ 12 ปี

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย คาดเงินสะพัดปีใหม่ 2563 อยู่ที่ 137,809 ล้านบาท ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 12 ปี สะท้อนประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่าย หลังยังไม่มั่นใจว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะปรับตัวดีขึ้น

“เว็บไซต์voicetv” รายงานว่า นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 1,223 ตัวอย่าง คาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายทั่วประเทศราว 137,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันจากปีก่อนร้อยละ 1.9 นับเป็นตัวเลขที่ขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 12 ปี ตั้งแต่มีการสำรวจปีในปี 2550

สำหรับพฤติกรรมการใช้จ่ายสำหรับตนเองในช่วงปีใหม่ พบว่า อันดับ 1 คือ จะนำไปเงินไปทำบุญทางศาสนา ร้อยละ 91.1 รองลงมา คือ สังสรรค์/จัดเลี้ยง ร้อยละ 90.7 % ท่องเที่ยว ร้อยละ 76.8 ตามลำดับ โดยการทำบุญทางศาสนา และการสังสรรค์/จัดเลี้ยง ประชาชนตอบว่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

https://voicetv.co.th/read/XcdBr6sH3?fbclid=IwAR0D-_IYRm0zRo3cq-BPY1I4wA6881eyO4QnQy0g4Sj3jFLTO6Z5VWQkRgY

แสดงความคิดเห็น