พลิกวิกฤต นครพนมฮึดสู้ น้ำโขงเปลี่ยนสี ดึงนักท่องเที่ยวล่องเรือสร้างรายได้

วันที่ 4 ม.ค. 63 แหล่งข่าวรายงานว่าผู้ประกอบการล่องเรือท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม เปิดเผยถึงวิกฤตการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงตอนบนทั้งประเทศจีน ลาว ทำให้แม่น้ำโขงมีการปรับเปลี่ยนระดับน้ำอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน การทำเกษตรริมน้ำโขงช่วงฤดูแล้งปัจจุบันมีให้พบเห็นน้อยลง เกษตรกรที่เลี้ยงปลาขาดทุน และยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศใด มีมาตรการที่แน่ชัดว่าจะจัดการกับปัญหาการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงได้

พร้อมกับมีความพยายามจะสร้างเขื่อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเดียวทำได้ในปัจจุบันคือ พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสว่า น้ำโขงเปลี่ยนสีเป็นเรื่องใหม่ นักท่องเที่ยวไม่เคยเห็นก่อน จึงควรสร้างจุดขายจากส่วนนี้ ล่าสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 63 ชาวนครพนมเดินทางกลับมาบ้านและนักท่องเที่ยว เดินทางมาถ่ายภาพ นั่งเรือ ชมน้ำโขงสีคราม อย่างหนาแน่น

แสดงความคิดเห็น