เซเว่นฯเผยยอดผู้ไม่รับถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นเงินมอบให้รพ.134ล้าน.

“เซเว่น อีเลฟเว่น” เก็บจำนวนสถิติตั้งแต่ที่เริ่มรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกมาตั้งแต่ปี 2561 พบ พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกลดลงไปได้มากกว่า 998 ล้านใบ ได้เงินบริจาคมอบสมทบทุนโรงพยาบาลทั่วประเทศ 134 ล้านบาท

“เว็บไซต์ tnnthailand” รายงานว่า บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลสถิติการลดใช้ถุงพลาสติกจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ จับจ่ายสินค้าภายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2561 ที่เริ่มนำร่องรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ 7 go green (เซเว่น โก กรีน) ภายใต้ แคมเปญ “ลดวันละถุง คุณทำได้” พบว่าสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกลงได้มากกว่า 998 ล้านใบ และในจำนวนถุงพลาสติกที่ลดลงถูกเปลี่ยนเป็นยอดสมทบทุนรวมกว่า 134 ล้านบาท เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชน และโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

https://www.tnnthailand.com/content/25518?fbclid=IwAR2QcK4mnWrOQ3zQpUaGGbq3qceqHwDytO5gO6C1jX8O39Nk3hO3zBFUgz0

แสดงความคิดเห็น