โคราช ลุยฟื้น “บ่อบาดาล” รับมือแล้ง

โคราชลุยฟื้น บ่อบาดาลหมู่บ้านรับมือแล้ง ปภ. เขต 5 เผยมีผู้ประสบภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ43ตำบล453หมู่บ้าน

“เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ” รายงานว่า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เขต 5 นครราชสีมา จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย ชุดรถบรรทุกเครื่องเป่าล้างและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ดำเนินการเป่าล้างและพัฒนาบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีบ่อน้ำบาดาลที่ต้องดำเนินการเป่าล้างและพัฒนาให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 12 บ่อ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 บ่อ โดย เทศบาลตำบลหนองน้ำใส ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

ทั้งนี้ ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา ได้ดำเนินการเป่าล้างและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล สนับสนุนหน่วยงานเครือข่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2562 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 144 บ่อ ในพื้นที่ 15 อำเภอ 26 ตำบล 108 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับประโยชน์ 12,999 ครอบครัว โรงพยาบาล 2 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 36 บ่อ ในพื้นที่ 3 อำเภอ 4 ตำบล 18 หมู่บ้าน รวมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 – มกราคม 2563 ดำเนินการแล้ว 180 บ่อ ในพื้นที่ 15 อำเภอ 29 ตำบล 126 หมู่บ้าน

อ่านต่อ>>https://www.thansettakij.com/content/normal_news/418211?fbclid=IwAR3exknKKNSl2JKNfFvxSu4dgql77EDeqZjkODs4dehUb7vdS1jUX_IjKL4

แสดงความคิดเห็น