ประกาศภัยแล้ง14จว.อีสานมากสุด7จว.เร่งจัดรถน้ำออกแจกจ่าย ปชช.

ปภ.ประกาศภัยแล้ง 14 จังหวัด รวม 69 อำเภอ อีสานมากที่สุด 7 จังหวัด เร่งประสานทหารและหน่วยงานเกี่ยวข้อง แจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประสานจังหวัดเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

“เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 63 นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 14 จังหวัด รวม 69 อำเภอ 420 ตำบล 3,785 หมู่บ้าน ชุมชน แยกเป็น ภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ รวม 22 อำเภอ 125 ตำบล 965 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม มหาสารคาม บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ และนครราชสีมา รวม 31 อำเภอ 215 ตำบล 2,151 หมู่บ้าน 20 ชุมชน ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา และอุทัยธานี รวม 16 อำเภอ 80 ตำบล 649 หมู่บ้าน

อ่านต่อ>>https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861015?fbclid=IwAR0WQWTtYp1WksHSHxM8FMW3wCGgqILn8AFzSpUP-_q4I73NuuVPDGH1s6A

แสดงความคิดเห็น