คนไร้บ้านขก.เฮ!เตรียมเปิด‘บ้านโฮมแสนสุข’แหล่งที่พักพิง-สร้างชีวิตใหม่

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นหารือ พอช.-สมาคมคนไร้บ้าน เตรียมเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯคนไร้บ้าน(บ้านโฮมแสนสุข)หวังเป็นศูนย์ตั้งหลักชีวิตใหม่

ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนการโยธาฯ ร่วมหารือกับตัวแทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และสมาคมคนไร้บ้าน เพื่อเตรียมการเปิดศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น(บ้านโฮมแสนสุข) ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านโฮมแสนสุข ถนนเหล่านาดี 12 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกิจกรรมมหกรรมรวมพลังเสียงของผู้เปราะบาง กลางเมืองใหญ่ พร้อมทั้งพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน บ้านโฮมแสนสุข ,การแสดงดนตรีและจินตลีลาโดยกลุ่มเยาวชนบ้านลูกรัก ,เวทีเสวนาหัวข้อนโยบายและการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้าน , เวทีเรื่องเล่าเร้าพลังการทำงานเพื่อคนจนและกลุ่มผู้เปราะบางในเมืองขอนแก่น และมีตลาดนัดเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมชม-ชิม-แบ่งปันของกลุ่มคนไร้บ้าน เป็นต้น

ขอบคุณภาพจากเดอะอีสานเรคคอร์ด

ขอบคุณภาพจากเดอะอีสานเรคคอร์ด

สำหรับศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพบุคคลและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน จังหวัดขอนแก่น(บ้านโฮมแสนสุข) สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่งคง โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกคนไร้บ้านให้เข้าอยู่อาศัย เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านบ้านอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มคนไร้บ้านได้พัฒนาคุณภาพของตนเองต่อไป

ทั้งนี้ ถ้าท่านใดพบเห็นคนเร่ร่อนคนไร้บ้าน อยากให้พวกเขามีที่อยู่อาศัย มีความเป็นอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น สามารถประสานงานมาได้ที่ คุณณัฐวุฒิ เจ้าหน้าที่ของสมาคมคนไร้บ้าน 081-0472466

แสดงความคิดเห็น