ผู้ว่าฯขก.นำทีมวิ่งไล่ยุงลายได้ทั้งสุขภาพดี-ความรู้ป้องกันและกำจัดยุงลาย

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ร่วมกับ หมอและ อสม.จัดวิ่งรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “KRUN วิ่งไล่ยุงลาย” เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ ได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคและภัยสุขภาพ

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการวิ่งรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย “KRUN วิ่งไล่ยุงลาย” โดยมี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น นายประจักษ์ จันทะราช สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่นและประธาน ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและอำเภอต่างๆ ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) มาร่วมกิจกรรมวิ่งรณรงค์ในครั้งนี้ ที่บริเวณสวนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ปี 2562 พบว่า เป็นปีที่มีระบาดทั่วทุกภาคของประเทศ โดยมีผู้ป่วยสะสม 121,696 ราย และเสียชีวิต 127 คน ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนั้น มีผู้ป่วย สะสม 3,434 ราย และเสียชีวิต 4 ราย ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2563 จะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดยุงลาย “วิ่งไล่ยุงลาย” เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเองและในสถานที่สำคัญต่างๆ นำไปสู่การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่อนำโดยยุงลาย รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพที่ดีห่าง ไกลจากโรคและภัยสุขภาพ ตามโครงการขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร (KRUN)ด้วย.

แสดงความคิดเห็น