ขอนแก่น ชวนเดิน ชิม กิน เที่ยว มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น  2020

ขอนแก่นเตรียมจัด มหกรรมอาหารนานาชาติ เทศกาลตรุษจีนขอนแก่น  2020 เปิด40บูธ อาหารจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี  การประกวดมิสไชนีส นิว เยียร์ จำหน่ายสินค้า โอทอป ชมแสดงมังกรประดับไฟหลากสีตระการตา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกงสุลใหญ่และกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการจัดงาน ผู้นำ 24 องค์กรจีน ผู้แทนภาคเอกชน สมาคมชมรม ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น และมหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 Khonkaen’s Chinese new year & International Cuisin Festival 2020 ณ ลานน้ำพุ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทย

งานเทศกาลตรุษจีนขอนแก่น และมหกรรมอาหารนานาชาติ 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2563 เวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า และบริเวณลานน้ำพุ บึงแก่นนคร ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ และเผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งการจัดกิจกรรมอาหารนานาชาติ เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทยอาหารอีสานและอาหารนานาชาติในจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีมากกว่า 40 ซุ้ม ทั้งอาหารจีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีกิจกรรม การประกวด Miss Chinese new year 2020 การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมและการคัดแยกขยะ โดยจิตอาสาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่นยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฝรั่งเศส และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรู โดยผนวกรวมเข้ากับกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ทำให้กิจกรรมมีความหลากหลายแสดงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในด้านภาพลักษณ์และสิ่งดึงดูดใจสำหรับนักท่องเที่ยว สนับสนุนจังหวัดขอนแก่นในการเป็นเมือง MICE City เป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวเทศกาลและงานประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้วางแผนการเดินทางมาร่วมงานเทศกาลได้เป็นประจำทุกปีอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น