สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น-สีลม มอบเครื่องมือแพทย์มูลค่า 2.2 ล้านบาท

สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น-สีลม มอบเครื่องมือแพทย์มูลค่า 2.2 ล้านบาท ให้ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ รักษาเด็กในอนาคต

วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี (ส่วนหน้า) อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น,สีลม มอบเครื่องมือแพทย์ให้ศูนย์ทารกแรกเกิด โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในการรับมอบ

โดยการบริจาคเครื่องมือแพทย์ในครั้งนี้ สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่นได้ให้ความอนุเคราะห์แก่โรงพยาบาลขอนแก่น มอบตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นได้ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1.1 ล้านบาท ตู้อบเด็กแบบธรรมดาจำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 9 แสนบาท และเครื่องช่วยหายใจชนิดใช้แรงดันบวกจำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 2 แสนบาท รวมทั้งสิ้นกว่า 2.2 ล้านบาท ซึ่งตู้อบเด็กใช้สำหรับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายทารก ใช้กับทารกน้ำหนักน้อย ทารกคลอดก่อนกำหนด และทารกป่วย เพื่อให้ทารกได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของทารก ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีจำนวนมาก สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่นจึงได้หารือและแต่งตั้งคณะกรรมการมาสำรวจและประเมินถึงความจำเป็นในการใช้เครื่องมือของโรงพยาบาลขอนแก่น และมีมติรับโครงการดังกล่าวเข้าโครงการบำเพ็ญประโยชน์ของสโมสร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสโมสรโรตารีสีลม ภาค 3350 เขียนโครงการเพื่อหาทุนสนับสนุนในการจัดซื้อ และยังได้รับการสนับสนุนจากหลายส่วน ได้แก่ สโมสรโรตารีไทจง จงชิน จากประเทศไต้หวัน, จากมิสเตอร์ลีเคซอง นักธุรกิจชาวมาเลเซีย, โรตารีภาค 3340, โรตารีภาค 3461, มูลนิธิโรตารีสากล และเงินบริจาคจากคุณผ่องศรี เบญจพลกุล นายกผ่านพ้นสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น

สโมสรโรตารี คือองค์กรระดับสากลที่ไม่แสวงหากำไร ในต่างประเทศก่อตั้งมาแล้ว 115 ปี มีสมาชิกทั่วโลก 166 ประเทศ ประมาณหนึ่งล้านสองแสนคน เป็นที่รวมบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีจิตอาสามารวมตัวกันเป็นอาสาสมัครเพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนที่ตัวเองอยู่ ผลพลอยได้คือความสุขจากการได้แบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสและมิตรภาพจากเพื่อนสมาชิกโรตารีในประเทศและทั่วโลก

สโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่นเป็นสโมสรหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งมาเป็นเวลา 25 ปี มีสมาชิกเป็นสุภาพสตรีทั้งหมดจำนวน 42 คน มีอาชีพที่ต่างกันและได้จัดสรรแบ่งเวลาจากอาชีพการงานและการดูแลครอบครัวมาเป็นจิตอาสา เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชน มีโครงการบำเพ็ญประโยชน์หลากหลายโครงการ เช่น โครงการห้องสมุด โครงการจักรยานยืมเรียน โครงการบริจาคเครื่องกรองน้ำ โครงการบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาล และโครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น