บ่อนตู้คีบหลอกเด็ก เต็มห้างเกลื่อนเมือง เสนอต้องควบคุม ชี้เข้าข่ายการพนัน

 เครือข่ายเยาวชนเผยผลสำรวจ 100 ห้าง 100 ชุมชน 10 จังหวัด พบตู้คีบเต็มห้างเกลื่อนเมือง ชี้เข้าถึงง่าย หลอกเด็กเล่นพนัน เสนอแนวทางต้องควบคุมอย่างจริงจัง

เว็บไซต์” isranews” รายงานว่า  เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2563 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในเวทีเสวนา “บ่อนตู้คีบหลอกเด็ก เต็มห้างเกลื่อนเมือง ลุงเห็นไหม” จัดโดย เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน ร่วมกับ มูลนิธรณรงค์หยุดพนัน

นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า จากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้มงวดลงพื้นที่จับกุมตู้คีบตุ๊กตาเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน ปี 62 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งสื่อมวลชนได้เผยแพร่ข่าวสารเรื่องนี้ จนทำให้ตู้คีบตุ๊กตาที่พบเห็นกันทั่วไปจนชินตามห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ ตลาดและจุดต่างๆในชุมชน กลายเป็นที่สนใจของสังคมเกิดคำถามตามมาว่าตู้คีบตุ๊กตาเป็นการพนันหรือไม่ กระทั่งได้ข้อสรุปว่าตู้คีบตุ๊กตาแท้จริงแล้วคือการพนัน ตาม พ.ร.บ.การพนัน 2478 บัญชี ข. หมายเลข 28 และเคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเป็นการพนันอีกด้วย แต่ปัจจุบันกลับพบว่ายังสามารถพบเห็นตู้คีบตุ๊กตาเป็นจำนวนมาก ทั้งที่กรมการปกครองมีนโยบายไม่ให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตให้มีการเล่นการพนันดังกล่าวโดยเด็ดขาด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย (ที่ มท 0307.2/ว 3810) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2549

อ่านต่อ>>https://www.isranews.org/isranews-short-news/84285-news-84285.html

แสดงความคิดเห็น