ยกทัพธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า200บูธ ยกมาไว้ที่ขอนแก่น ในงาน E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2020

ขอนแก่นเตรียมจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2020)ยกกองทัพธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศมาไว้ที่ขอนแก่นกว่า200บูธ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ม.ขอนแก่น

เมื่อเวลา10.00 น.วันอังคารที่ 21 มีนาคม 253 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการ แถลงข่าว การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5 (E-SAN INDUSTRAL FAR 2020) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด (Concept) “SMART INDUSTRY FOR SMART CITY” เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อ รองรับการเป็นเมือง SMART CITY และกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ต่อเนื่องและยกระดับเป็นงานระดับภูมิภาค

นายสมศักดิ์ ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ครั้งที่ 5  แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นในการเป็น MICE CITY ซึ่งมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดงานแสดงสินค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รองรับการเป็นศูนย์กลางด้านการด้านการลงทุน และด้านอื่น ๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อเป็นประตูก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล

นายพัตทอง อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ขอนแก่น (GPP) กว่า 46 % มาจากภาคอุตสาหกรรม โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการมีมากกว่า 1,753 โรงงาน เงินลงทุนกว่า 7 หมื่นล้านบาท มีการจ้างงานกว่า 6 หมื่นคน ซึ่งก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวยังไม่นับรวมที่เป็นภาคอุตสาหกรรมบริการ การที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคอีสานจัดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภาคอีสาน โดยเฉพาะเน้นเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ ถือเป็นเรื่องดีมาก ๆ ทางอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็มีความยินดีสนับสนุน ส่งเสริมงานดี ๆ แบบนี้ โดยทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็จะทำหนังสือถึงผู้ประกอบการในจังหวัด และขอความร่วมมืออุตสาหกรรมจังหวัดอื่น ๆ ในภาคอีสานให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการโรงงาน นักธุรกิจให้มาร่วมงานเยี่ยมชม เข้าอบรมและฟังเสวนาดี ๆ ในงานนี้ เพื่อต่อยอดความรู้และธุรกิจของตัวเองในโอกาสต่อไปด้วย

นายทรงศักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.ขอนแก่น กล่าวถึงรายละเอียดของงานโดยในปีนี้ จัดภายใต้แนวคิด (Concept) “SMART INDUSTRY FOR SMART CITY” เป็นการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี สินค้าและบริการ ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นเมือง SMART CITY และกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) โดยรูปแบบงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. โชนนิทรรศการ SMART CITY ด้านต่าง ๆ ของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ DEPA และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 2. โซนแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้และบริการต่าง ๆ ของแต่ละอุตสาหกรรม กว่า 200 บูท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมซอฟแวร์และ ICT ของ , เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลใหญ่อุตสาหกรรมหนัก ก็นำมาแสดงอยู่หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งนี้ด้วย และรวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ จากภาคการศึกษา ก็นำมาแสดงในงาน ที่สำคัญมีสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์ นำมาลดราคาพิเศษ 20-80 % ด้วย

ส่วนที่ 3. การจับคู่เจรจาการค้า  และการอบรม สัมมนา , การลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาวิศวกรกับสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดภาค เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น