มทร.อีสานขอนแก่น หนุนโครงการ ‘ทหารพันธุ์ดี’ด้านนวัตกรรม-เทคโนโลยี “สมาร์ทฟาร์ม”

นักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกำหนดแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม หนุน “โครงการทหารพันธ์ดี”ให้ทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร

21 มกราคม 2563 นักวิจัย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมประชุมหารือกำหนดแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม ณ อาคารกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน “โครงการทหารพันธ์ดี” ร่วมกับกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 3 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นที่ 1 การเตรียมการ

โครงการนี้มีเป้าหมายให้ทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการทำการเกษตรได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการการทำเกษตร ปศุสัตว์และผลิตเมล็ดพันธ์ผักสะสมสำรองไว้รับกับสถาณการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และเพื่อใช้สำหรับฟื้นฟูหลังจากประสบภัย รวมทั้งขยายผลองค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่นและเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานสำหรับบุคคลทั่วไป

แสดงความคิดเห็น