ขอนแก่นนำหุ่นยนต์พ่นน้ำ ดักฝุ่นPM2.5จากควันธูปเทศกาลตรุษจีน

เทศบาลนครขอนแก่นนำเครื่องหุ่นยนต์พ่นน้ำหรือ LUF 60 ดักฝุ่น PM 2.5 จากควันธูปช่วงเทศกาลตรุษจีน

ขอบคุณภาพจากเทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้ง เครื่องหุ่นยนต์พ่นน้ำหรือ LUF 60 เพื่อดักฝุ่น PM 2.5 จากควันธูปเทศกาลตรุษจีน ได้ในระยะ 70 เมตร เครื่อง LUF 60 นี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น ติดตั้งเย็นวันที่ 23 มกราคม 2563 ไปจนถึง วันที่ 24 มกราคม 2563 ในเวลา 16.00 น.โดยประมาณ

ขอบคุณภาพจากเทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่า  เทศบาลนครขอนแก่นมีการวางมาตรการแผนระยะยาว เรื่องฝุ่น PM 2.5 โดยการควบคุมการก่อสร้าง ,ความสะอาดถนน ,เรื่องจัดเก็บขยะ ,แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น ตรวจควันดำ และประสานงานกับประธานชุมชนทั้ง 95 ชุมชน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเรื่องการงดเผาต่างๆ ส่วนการเปิด-ปิดโรงเรียนในสังกัด ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละโรงเรียน ส่วนมาตรการในช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพราะเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า ศาลหลักเมือง อาคารในย่านธุรกิจ หรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้

ขอบคุณภาพจากเทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่อ เทศบาลนครขอนแก่นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัด ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้และการเผา เพื่อลดการเพิ่มฝุ่นในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งการป้องกันที่ดีคือลดปริมาณการใช้ โดยใช้ธูปขนาดสั้น ลดปริมาณการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ให้น้อยลง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขณะจุดธูปหรือเผา เมื่อจุดแล้วดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น ควรจุดในที่อากาศถ่ายเท เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากควันธูปที่อาจตกค้างได้ ซึ่งหากได้สัมผัส อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้

ขอบคุณภาพจากเทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรม

ที่มา:เทศบาลภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น