‘อนุพงษ์’ ร่อนคำสั่งทุกจังหวัดห้ามเผา แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

เว็บไซ์ มติชน รายงานว่าวันที่ 23 มกราคม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด ที่ มท (บกปภ) 0624/ว 3 เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ใจความว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่ภาคกลาง ตลอดจนจังหวัดภาคเหนือตอนบน เริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในหลายพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดการบูรณาการร่วมกัน จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นำมาตรการตามแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ที่มา https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1914457

แสดงความคิดเห็น