แล้งสาหัสแม่น้ำโขงแห้งรอบ 60 ปี ปิดประตูระบายน้ำตุนทำประปา

แม่น้ำโขงวิกฤต ลดต่ำสุดในรอบ60 ปี ฝั่งไทย-ลาวเก็บกักน้ำปิดประตูลำน้ำสาขา หวั่นเขื่อนยักษ์จีนลดระบายน้ำอีก ส่งสินค้าข้ามโขงเริ่มกระทบ  พืชผักผลผลิตลดฮวบ ขาดตลาดราคาพุ่ง

ภาพจากประชาชาติธุรกิจ

เว็บไซต์ “ประชาชาติธุรกิจ”รายงานว่า น้ำในแม่น้ำโขงได้ลดระดับลงต่ำกว่าปกติมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ต่อต้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) เขื่อนจิ่งหง มณฑลยูนนาน เหนือ อ.เชียงแสน ขึ้นไปได้ลดระดับการปล่อยน้ำลงมา 2) สภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณฝนน้อย ทั้งฝั่งประเทศไทยและ สปป.ลาว ทำให้ลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง มีปริมาตรน้ำลดลง และ 3) มีการปิดกั้นลำน้ำสาขาทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และการผลิตกระแสไฟฟ้า จนแทบจะไม่มีน้ำไหลลงตกแม่น้ำโขงอีก สภาพการณ์เช่นนี้ส่งผลกระทบให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลงมาก บางช่วงเหลือเพียงร่องน้ำหลักที่กั้นระหว่าง 2 ประเทศเท่านั้น

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/local-economy/news-414565

แสดงความคิดเห็น