ขอนแก่นเนื้อหอมคณะทูต3ประเทศสนใจลงทุน ดันขึ้นแท่นสมาร์ทซิตี้-Global City

ผวจ.ขอนแก่น ต้อนรับเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ สวีเดน  และอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครรชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าการลงทุน

ภาพPR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

วันที่ 27 มค. 63 นางแชสตี ริคส์มูน ( H.E.Mrs. Kjersti Rodsmoen) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย นายสตัฟฟาน แฮร์สเตริม (Mr. Staffan Herstrom) เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย และนายไมเคิล ฮีธ (M.Michael G. Heath) อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครรชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
เข้าขอพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น

ซึ่ง ผวจ.ขอนแก่น ได้สรุปภาพรวมขอนแก่น ว่า รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. ให้ความสำคัญกับจังหวัดอขอนแก่น เลือกขอนแก่น เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ และไมซ์ซิตี้ ขณะนี้ขอนแก่น ขับเคลื่อนเมืองสมาร์ทซิตี้อย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีปัจจัยบวกคือเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโรงพยาบาลศรีนคริทร์ ซึ่งสามารถให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียง อีก ๓ ปีข้างหน้าจะเพิ่มจำนวนเตียงเป็น ๕๐๐๐ เตียง

ภาพPR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญเรื่องระบบโลจิสติส มีรถไฟรางคู่ สายเหนือ และสายใต้ และล่าสุดทางเกาหลีใต้ สนใจจะมาลุงทุนรถไฟที่ใช้ระบบแม่เหล็กอีกด้วย จังหวัดขอนแก่น วางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางแห่งมหานครระบบราง โดยจะร่วมกับกลุ่มจังหวัด เป็นผู้ผลิตรถไฟความเร็วสูง โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นหน่วยงานวิชาการ และมีโครงการให้ขอนแก่นเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเครื่องบินขนาดกลางและขนาดเล็ก และมีโครงการก่อสร้างท่าเรือบกที่โนนพะยอม อ.น้ำพอง ในอนาคต

ภาพPR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย สนใจผ้าไหมขอนแก่น ซึ่งได้รับการรับรองจากสภาหัตถกรรมโลกให้ ขอนแก่นเป็นนครแห่งผ้ามัดหมี่ โดยขอไปศึกษาดูงานที่ อ.ชนบท และสนใจเรื่องการผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งอาหารทะเลมาจำหน่ายที่จังหวัดขอนแกน ขณะที่ เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย สนใจตั้งกงสุลสวีเดนที่จังหวัดอขอนแก่น​

ภาพPR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น