GDP ยังเชื่อถือได้อีกหรือไม่ ?

ทุกครั้งที่มีการประกาศตัวเลข GDP จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพราะตัวเลข GDP  ยังไม่สะท้อนความจริง อย่างเช่นบอกเศรษฐกิจดีแต่คนกลุ่มล่างกลับยากจนลงและถามกลับว่าที่ว่าดีคือใคร ?

Simon Kuznets นักเศรษฐศาสตร์ชาวรัสเซียได้คิดเรื่องการเสนอภาวะเศรษฐกิจวิกฤตผ่าน 4 ประตูทางการค้าการลงทุน

ประตูแรก มองการบริโภคของประชาชน หรือ Consumption ว่าในช่วงเวลานั้นซื้อง่ายขายคล่องดีไหม

ประตูที่สอ  มองผ่านการลงทุนของภาคเอกชน Investment ในช่วงเวลานั้นมีการลงทุนมากหรือน้อยแค่ไหน ?

ประตูที่สาม มองการใช้จ่ายของรัฐบาล Gorerment Spending ก็คงหมายถึงงบประมาณประจำปีของรัฐบาลที่จะใช้ผ่านกระทรวงต่าง ๆ ในรอบ 1 ปี

ประตูที่สี่ จะเอาตัวเลขการส่งสินค้าออกไปขาย Export มาลบกับสินค้าที่เราสั่งเข้ามา หรือ Import ถ้านำเข้ามามากกว่าส่งออกก็หมายถึงขาดดุล

C + I + G + ( X – M )

แค่นี้ทำไมเราต้องเชื่อ วันนี้บริบทของโลกเปลี่ยนไปแล้วตัวเลขสะท้อนได้แค่ กำไร – ขาดทุน แต่ตัวเลขของ GDP ไม่สามารถสะท้อนความสุขหรือความทุกข์ของมนุษย์ได้

เมื่อเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของโลก GDP ก็น่าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแนวคิดของ Simon Kuznets ก็น่าจะเป็นเรื่องล้าสมัย

GDP กับ ชีวิตความเป็นจริง

GDP โตขึ้น แต่หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น GDP จะอธิปรายอย่างไร ? ให้คนเข้าใจ

GDP บอกว่ามีการลงทุนมาก แต่ GDP ไม่ได้บอกว่าทรัพยากรธรรมชาติถูกรุกรานและกำลังหมดไป ตัวอย่างนายทุนจะยึดครองที่ดินทั้ง ๆ ที่ไม่มีคุณสมบัติ

GDP บอกว่ารัฐบาลมีเมกะโปรเจคเยอะแยะ แต่ GDP ไม่บอกวว่าเรามีหนี้สาธารณะเพิ่มเท่าไร และถ้าหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นจะแก้ไขอย่างไร ? และใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ

GDP บอกว่าเราส่งเสริมค้าออกไปขายทั่วโลก แต่ GDP ไม่สามารถบอกปัญหาการส่งออก เช่น เราถูกยกเลิก GDP ทุกวันและในอนาคตเราจะสู้ใครได้บ้าง

GDP แน่จริงต้องบอกได้ว่าทำไมคนไทยไม่มีความสุข

วันนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยตัวเลขนักโทษที่อยู่ในเรือนจำกว่า 370,000 คน มากกว่ามาตรฐาน 3 เท่าตัว ตัวเลข GDP จะโตขนาดไหนแต่ตัวเลขนักโทษในเรือนจำมันเติบโตขนาดนี้เราจะพอใจกับผลการเติบโตแค่ตัวเลข GDP หรือไม่ ?

เราต้องหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพกว่า GDP เพราะ GDP เป็นอดีตไปแล้ว เพราะ GDP วัดได้แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจ แต่ GDP ไม่สามารถวัด วิถีชีวิตคน และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

หากทุกหน่วยงานยังยึด GDP เป็นแม่บทในการทำงานเราอาจจะหลงทางได้  เพราะ GDP เริ่มทำให้เกิดความขัดแย้งเมื่อประกาศตัวเลขออกมาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกฝ่ายไม่อาจปฏิเสธได้เพราะคนรวย คนมีฐานะก็รวยขึ้นแต่คนจนกลับจนลงทั้ง ๆ ที่รัฐบาลได้พยายามจะนำโครงการต่าง ๆ มาให้ไม่ว่า  ชิม-ช้อป-ใช้ หรือ บ้านดีมีดาวน์

ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องทบทวนเพราะ GDP เจอ Disruption แล้ว

บทความโดย:ทวิสันต์ โลณานุรักษ์ อดีตประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น