ผู้ว่าฯขอนแก่นยัน!ไม่พบผู้ติดเชื้อโคโรน่าย้ำคุมเข้มทุกมาตรการป้องกัน

ผู้ว่าฯขอนแก่นนำทีมตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ พร้อมคุมเข้มทุกมาตรการป้องกัน

ภาพปชส.ขอนแก่น

 วันที่ 28 ม.ค. 63 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์ไพรัตน์ สงคราม นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3 เพื่อตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ภาพปชส.ขอนแก่น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการคัดกรองผู้โดยสารทั้งหมดตามเกณฑ์การคัดกรองของกรมควบคุมโรค จากผู้โดยสารที่โดยสารรถจากต้นทาง สปป.ลาว มายังสถานีขนส่ง จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนที่เดินทางระหว่างประเทศทางระบบขนส่งสาธารณะ เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และมอบเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ภาพปชส.ขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์  กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีช่องทางที่จะต้องเฝ้าระวังอยู่ 2 ช่องทาง คือ รถโดยสารระหว่างประเทศจาก สปป.ลาว ที่เข้ามายังจังหวัดขอนแก่น และเที่ยวบินต่างๆ จำนวนประมาณ 8 เที่ยวบิน ที่บินตรงจากสนามบินดอนเมืองมายังจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเส้นทางที่บินจากสนามบินดอนเมือง จะมีจุดคัดกรองที่ดอนเมือง และหากมีผู้โดยสารเครื่องบินกลุ่มเสี่ยง ที่บินตรงมายังจังหวัดขอนแก่นทางสนามบินขอนแก่นจะได้ประสานงานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในการติดตามผลอย่างใกล้ชิด ส่วนการดำเนินการตรวจคัดกรองที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นเส้นทางเดินรถไทย-ลาว ต้นทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มายังจังหวัดขอนแก่น ได้มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการตรวจคัดกรองที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 ขอนแก่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน

ภาพปชส.ขอนแก่น

 ทั้งนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือทบทวนบทบาทการควบคุมการแพร่ระบาด เน้นย้ำคัดกรองกลุ่มเสี่ยงหากพบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และได้มีพื้นที่เตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์และห้องควบคุมการติดเชื้อแบบแรงดันลบและชุดหน้ากาก N95 และชุดปฏิบัติการ ทั้งนี้ ได้สื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้ไม่ให้ตื่นตระหนกและปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยด้วยการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยหากเข้าไปอยู่ในแหล่งชุมชน พร้อมย้ำจังหวัดขอนแก่นยังไม่พบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด และจังหวัดขอนแก่นได้สั่งการไปยังทุกอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ในการตั้งจุดประสานงานรับเรื่องทุกข์ ในกรณีที่มีชาวขอนแก่นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคด้วย

ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น