“ม.ขอนแก่น ประกาศกลุ่มเสี่ยงไวรัสโคโรนา หยุด 14 วัน ไม่ถือเป็นวันหยุดวันลา”

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่มีแหล่งเริ่มต้นจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู่เป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีหลักฐานว่าพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้ ซึ่งสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็น 14 คน (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความห่วงใยประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะสุขภาพของนักศึกษาบุคลากรและประชาชน ตามนโยบาย People (ห่วงใยประชาคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  จึงมีมาตรการในการรับเตรียมรับมือกับเชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

โดยมีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 195/2563 เรื่องให้หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงาน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ระบาด ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรืออยู่ใกล้กับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีอาการใด ๆ หยุดเรียนหรือหยุดปฏิบัติงานได้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการโดยไม่ถือเป็นการขาดเรียนหรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา โดยแจ้งส่วนงานต้นสังกัดของตนทราบในวาระแรก

นอกจากนี้ยังมีข้อควรระวังสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยง อาทิ นักศึกษาจีนที่พำนักในประเทศไทยและไม่ได้เดินทางกลับประเทศจีนในช่วงตรุษจีนนั้น ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะกับคนที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อดังกล่าว

หากมีกิจกรรมที่มีการชุมนุมนักศึกษาหรือคนจำนวนมาก และอาจมีนักศึกษาต่างชาติร่วมด้วย ขอความร่วมมือให้นักศึกษางดการทำกิจกรรมดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะเป็นปกติ

ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมแถลงข่าวเรื่อง “แพทย์ มข. แนะรับมือป้องกันไวรัสโคโรนา” กำหนดจัดขึ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ที่อาคารสิริคุณากร  เพื่อชี้แจงรายละเอียดและการรับมือป้องกันโรค แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ให้ทราบรู้วิธีรับมือป้องกันและปลอดภัยจากโรค

ที่มา:มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น