มข.จับมือทรู-พันธมิตรปั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เร่ง5Gเพิ่มศักยภาพเกษตร-ปศุสัตว์

กลุ่มทรู นำเทคโนโลยี 5G ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งภาคการเกษตร และปศุสัตว์ ภายใต้ ‘True 5G World of Agriculture’ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพันธมิตรภาคการเกษตร

กลุ่มทรูได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพันธมิตรภาคการเกษตร ได้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ และบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด นำเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมมาร่วมยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งภาคการเกษตร และปศุสัตว์ ภายใต้ ‘True 5G World of Agriculture’

และเป็นการร่วมมือทั้งภาคนักวิชาการ-วิจัย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทในเครือซีพี สยามคูโบต้า และทรู ในการร่วมกันนำเทคโนโลยี 5G มาช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 โครงการ ดังนี้

1.Smart Farm ฟาร์มไก่อัจฉริยะ พัฒนาต่อยอดความร่วมมือที่ซีพีเอฟร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำศักยภาพ 5G ร่วมกับการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพิ่มเติม เช่น กล้อง AI เพื่อดูสุขภาพของไก่ และเพิ่มเซนเซอร์สำหรับโรงเรือน เพื่อทดสอบนวัตกรรมโรงเรือนไก่ที่ทันสมัย ประมวณผลผ่านแพลตฟอร์ม Smart Agriculture Solution และจัดเก็บบน Cloud

2.Smart Crop แปลงข้าวโพดอัจฉริยะ เป็นการนำ 5G ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IOT ต่าง ๆ เช่น ระบบตรวจจับสภาพอากาศ ระบบการควบคุมน้ำ และการใช้โดรน AI มาตรวจสุขภาพของพืช และการใส่ปุ๋ย เพื่อนำมาใช้บริหารจัดการแปลงข้าวโพด ตลอดจนการวัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการเก็บเกี่ยว และการจัดเก็บข้อมูล

3.Smart Farming Machines เครื่องจักรกลทางการเกษตรอัจฉริยะ เป็นการนำเทคโนโลยี 5G AR (Augmented Reality) มาทดลองใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลทางไกล โดยช่างผู้ชำนาญ เพิ่มความรวดเร็วทำให้เครื่องจักรกลมีสภาพพร้อมใช้งาน และทันต่อฤดูกาลเพาะปลูกผลผลิต

โดยมีบริษัท ฟินน์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้จัดทำคอนเทนต์ AR นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันพัฒนาเครื่องจักรกลแบบไร้คนขับ เกษตรกรสามารถควบคุมทำงานของเครื่องจักรกลได้ด้วยเครื่องมือสื่อสารผ่านสัญญาณทรู 5G ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของทุกภาคส่วนมาร่วมพัฒนาภาคเกษตรไทยให้แข็งแรง และยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรไทยมีรายได้สูง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศ และการแข่งขันของโลก ในการนำข้อมูลมาวางแผนและคาดการณ์ล่วงหน้า

ที่มา:มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น