แพทย์รพ.ศรีนครินทร์แนะสู้ไวรัสโคโรน่า2019 ไม่ตระหนกแต่อย่าประมาท

แพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ มข. แนะชาวบ้าน ไม่ตระหนกแต่อย่าประมาท เชื้อไวรัสโคโรนา2019 รักษาหาย ป้องกันได้เพียงฝึกนิสัย “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ”

ศ.นพ.ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น ได้ให้ความรู้เรื่องการติดต่อของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ผ่านรายการวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อชุมชน ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคาร เวลา 15.00-16.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM.103 MHz. ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ซึ่งมีการระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 มีจุดเริ่มต้นมาจากเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู่เป่ย ประเทศจีน  มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต มีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศตามรายงานข่าว นั้น ก่อนอื่นขอให้ประชาชนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 อย่างถูกต้อง และอย่าวิตกกังวลจนเกินไป แต่เราก็ไม่ควรประมาทในการป้องกันตนเอง โรคไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 สามารถรักษาให้หายได้ และเชื้อไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศ  แต่เชื้อปะปนมากับละอองฝอยจากการจาม ไอ ของผู้ป่วย สามารถแพร่เชื้อได้ในระยะไม่เกิน 1 เมตร  และใช้เวลาเข้าสู่ระบบร่างกายนานถึง 20 นาที ซึ่งเพียงแค่เดินผ่านกันตามถนนทั่วไปไม่ติดเชื้อได้ และยิ่งถ้าเราร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวก็ไม่น่ากังวล ตามที่มีข่าวลวงออกมาว่าเชื้อลอยตามอากาศ เดินผ่านกันก็สามารถติดเชื้อได้นั้น ไม่เป็นความจริง

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019   แตกต่างและรุนแรงจากโรคไข้หวัดธรรมดาซึ่งเกิดจากโคโรนา 4 สายพันธุ์เดิม ตรงที่เชื้อเข้าไปทำลายระบบการหายใจส่วนล่าง คือ ไปทำลายเนื้อเยื่อปอด ทำให้ปอดอักเสบ ปอดบวมได้ ถ้ารุนแรงก็สามารถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุด  ระยะฟักตัวใช้เวลาประมาณ  14 วัน ถึงจะแสดงอาการ

ภาพประกอบทางอินเตอร์เน็ต

กลุ่มเสี่ยงในการรับเชื้อ คือ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคปอด โรคหัวใจ ผู้มีโรคประจำตัว  ทั้งนี้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ร่วมมือกับทางสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น ในการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วย และป้องกันโดยการให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชน เน้นเรื่องการป้องกันตัวเอง ด้วยวิธีง่ายๆ  กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ล้างมือเป็นประจำระหว่างวัน ใช้เจลล้างมือเพื่อความสะดวกก็ได้  ที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอ และหากต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ ที่มีผู้คนจำนวนมาก เช่น สนามบิน เดินทางด้วยเครื่องบิน รถสาธารณะ ไปห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ขอให้ป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย และในเวลาที่ญาติไปเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนและหลังเยี่ยม อย่าใกล้ชิดกับผู้ป่วยนานเกิน 20 นาที เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากทั้งคนป่วยและญาติ

นอกจากนี้การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีก็ควรทำเพราะในประเทศไทยนั้นมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่มากกว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

 

แสดงความคิดเห็น