เริ่มแล้ว!’อีสานอุตสาหกรรมแฟร์’โชว์นวัตกรรมอุตสาหกรรมกว่า200บูท

อุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 จัดยิ่งใหญ่  ตั้งเป้ากระตุ้นเศรษฐกิจ ชูแนวคิด SMART INDUSTRy FOR SMART CITY โชว์นวัตกรรมอุตสาหกรรมกว่า200บูท การจับคู่เจรจาการค้าและปาฐกถาพิเศษ เรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  7-9 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มข.

ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณัฐพล ณัฏญสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5” (E–SAN Industrial Fair 2020) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 8 องค์กรเศรษฐกิจ  24 องค์กรจีน และ องค์กรสากล คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข้มแข็งอันเป็นที่ประจักษ์ของภาคอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งในด้านความสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นโยบายส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัว ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบิน ด่านการค้าชายแดน นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงจำนวนโครงการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่ที่มีมากที่สุดในประเทศ ด้านวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบจากภาคเกษตรกรรม จากการที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เกษตรกรรม และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคในสาขาเกษตรกรสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศด้านการตลาด ที่มีมูลค่าการค้าชายแดนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากภาคใต้ และด้านเทคโนโลยีการผลิต จากปัจจัยด้านจำนวน สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำนวนห้องปฏิบัติการและจำนวนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต หรือศูนย์ ICT ในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ GPP มากเป็นอันดับ 2 ของภาคฯ เป็นพื้นที่ที่มีขนาดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาค จากจำนวนสถานประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ภายในจังหวังกว่า 4,500 แห่ง มีเงินลงทุนกว่า 110,000 ล้านบาท การจ้างงานกว่า 54,000 คน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการค้าที่เติบโตมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นอันดับสองของภูมิภาค โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัดในภาคการค้าสูงถึงกว่า 24,000 ล้านบาท และที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น ยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งยังเป็นสะพานเชื่อมต่อเมืองหลักบนเส้นทาง East-West Economic Corridor (EWEC) และ North-South Economic Corridor (NSEC) อีกด้วย

นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1โซนนิทรรศการ MART CITY ด้านต่างๆของขอนแก่น โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ DEPA และรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น


ส่วนที่ 2โซนแสดง นวัตกรรม เทคโนโลยี สินค้าและบริการต่างๆของแต่ละอุตสาหกรรม กว่า 200 บูท ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมชอฟแวร์และของ , เครื่อจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลใหญ่อุตสาหกรรมหนัก ณ หน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า รวมถึงงานวิจัยต่างๆจากภาคการศึกษา ที่สำคัญมีสินค้าจากโรงงานในเครือสหพัฒน์ นำมาลดราคาพิเศษ 20-80 %


ส่วนที่ 3) การจับคู่เจรจาการค้า(Business Matching) และการอบรม สัมมนา หลายหัวข้อเช่น การปาฐกถาพิเศษ เรื่องเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างสภาวิศวกรกับสภาอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดภาค และกิจกรรมการการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โครงการ Transformation 4.0 โดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิตอล (Depa)และ Science park มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น พลาดไม่ได้ พบกันในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 5 (E-SAN INDUSTRIAL FAIR 2020)

แสดงความคิดเห็น