รัฐบาลยอมรับ 15 แหล่งน้ำอยู่ขั้นวิกฤต ย้ำแผนจัดการน้ำดีแล้ว แต่ไม่สามารถบังคับฝนให้ตกได้

“บิ๊กตู่” แถลงการณ์ จัดการน้ำ ยันรับมือภัยแล้งตรงจุด ยอมรับ 15 แหล่งน้ำใหญ่วิกฤต วอนคนไทยร่วมประหยัดน้ำ เผยช่วงม.ค.-พ.ค.ปริมาณฝนต่ำกว่าปกติ

เว็บไซต์ “มติชนออนไลน์”รายงานว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกแถลงการณ์เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศเกษตรกรรมมีน้ำเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ปัจจุบันเรามีจำนวนประชากรมากขึ้น จึงทำให้มีความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคมากขึ้น อีกทั้งความจำเป็นด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพื่อหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศ แต่เรามีแหล่งน้ำสำคัญเพียงแหล่งเดียวคือน้ำฝน ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติทั้งระบบอย่างบูรณาการจึงมีความสำคัญ จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ

ทั้งนี้ ช่วงฤดูฝนปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยมาก รวมทั้งฝนตกนอกพื้นที่เก็บกักน้ำ อีกทั้งการคาดการณ์ปริมาณฝนรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 เกือบทุกภาคของประเทศต่ำกว่าปกติ 3-5 เปอร์เซ็นต์ ทำให้รัฐบาลต้องมีการเร่งรัดและปรับแผนการบริหารจัดการน้ำสำหรับรับมือสถานการณ์น้ำแล้ง รวมทั้งป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซาก เราต้องให้ความสำคัญกับน้ำกิน-น้ำใช้ เป็นอันดับแรก

อ่านต่อ>>https://www.matichon.co.th/politics/news_1951099

แสดงความคิดเห็น