ขอนแก่นแหอวนผงาด!ครองตลาดเมียนมาร์ผู้ว่าฯเล็งช่องทางรายได้เข้าประเทศ นำนักธุรกิจดูงานการค้า-ลงทุน

ผู้ว่าฯขอนแก่น นำภาคเอกชน นักธุรกิจ ศึกษาดูงานการค้าการลงทุน โรงงานขอนแก่นแหอวน ที่เมียนมาร์ แสวงหาลู่ทางการลงทุนทำธุรกิจหารายได้เข้าประเทศ เผยครองตลาดในประเทศได้ถึงร้อยละ 50 อนาคตกางแผนขยายกำลังผลิต ส่งไปยังต่างประเทศ

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

 วันที่ 13 ก.พ. 63 ที่โรงงานขอนแก่นแหอวน สาขาเมียนมาร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายจีระทีป ลี้ตระกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะนักธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการค้าการลงทุน โดยมีนายหม่องวิน ผู้ลงทุนชาวพม่า ร่วมกับนายบวร เสรีโยธิน ceo บริษัท ขอนแก่นอินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (KIG) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

นายปรีชา ทุ่มไธสง ผู้จัดการโรงงานขอนแก่นแหอวน สาขาเมียนมาร์ กล่าวว่า โรงงานที่นี้มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว มีกำลังผลิต 100 ตันต่อเดือน แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ คือ อวนโมโน เส้นด้ายโพลี และด้ายไนลอน เดิมที่นี่เป็นเพียงคลังกระจายสินค้าที่ส่งขายในประเทศเมียนทาร์เท่านั้น การเพิ่มฐานการผลิตเพราะด้วยต้นทุนค่าแรงที่ต่ำเฉลี่ยคนละ 100 บาทต่อวัน ต่างจากเมืองไทยที่ค่าแรงเฉลี่ย 300-500 บาทต่อวัน ทำให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต ขณะที่ความต้องการตลาดแหอวนในประเทศเมียนมาร์อยู่ที่ 500 ตันต่อเดือน ทำให้ต้องนำเข้าสินค้าส่วนหนึ่งมาจากโรงงานขอนแก่นแหอวน ที่จังหวัดขอนแก่น และขณะนี้ทางโรงงานที่เมียนมาร์สามารถถือครองตลาดในประเทศได้ถึงร้อยละ 50 และในอนาคตมีแผนที่จะขยายกำลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก เพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศ เนื่องจากเมียนมาร์ได้รับการยกเว้นภาษีส่งออกจากอียู

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การค้าการลงทุนที่เมียนมาร์ยังเปิดกว้าง  สมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มาแสวงหาลู่ทางได้มีโอกาสมาพบปะนักธุรกิจไทยที่มาลงทุนในเมียนมาร์รวมถึงนักธุรกิจชาวเมียนมาร์ และจากการพูดคุยทราบว่าเมียนมาร์มีความเสถียรภาพในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่สำคัญโอกาสยังเปิดกว้างจากปัจจัยการผลิตและสิทธิประโยชน์ทางการค้า หากนักธุรกิจชาวขอนแก่น แสวงหาโอกาสมาลงทุนที่นี่ก็จะเป็นเป็นการเปิดช่องให้ชาวขอนแก่นและชาวไทยได้มาลงทุนเป็นการหารายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

 การที่มีนักธุรกิจชาวขอนแก่นมาลงทุนทำธุรกิจที่เมียนมาร์ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนขอนแก่น การมาศึกษาดูงานวันนี้นอกจากจะเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีแล้ว ยังเป็นการแสวงหาการลงทุนนอกประเทศที่มีความจำเป็น และจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับภาคธุรกิจเอกชนที่จะเป็นผู้นำในการเข้าไปติดต่อประสานการค้าการลงทุนในประเทศต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนชาวขอนแก่น มีโอกาสเปิดธุรกิจสู่โลกภายนอกได้

ภาพ PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

ที่มา:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น