อุดรฯ Kick Off โครงการดันสายเคเบิลลงใต้ดิน นำร่องพื้นที่ไข่แดง 1,300 เมตร

อุดรฯ Kick Off โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน นำร่องพื้นที่ไข่แดงบริเวณถนนอุดรดุษฎี – ถนนโพศรี ระยะทาง 1,300 เมตร รวม 4 ระยะ 7,563 เมตร คาดแล้วเสร็จภายใน 360 วัน 

ภาพเว็บไซต์ประชาติธุรกิจ

“เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน (Kick Off) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม นำร่องบริเวณถนนอุดรดุษฎี – ถนนโพศรี จังหวัดอุดรธานี (ระยะที่ 1) ระยะทาง 1,300 เมตร และกดปุ่มเดินเครื่องเจาะท่อร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โดยการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตใจกลางเมืองแบ่งเป็น 4 ระยะ รวมทั้งสิ้น 7,563 เมตร คาดกำหนดการแล้วเสร็จภายใน 360 วัน

ภาพเว็บไซต์ประชาติธุรกิจ

นายธวัชชัย รองผวจ.อุดรธานี  กล่าวว่า การเริ่มลงมือการก่อสร้างในระยะที่ 1 บริเวณถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ) ถึง ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ-สามแยกตัดถนนอำเภอ) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญเปรียบเสมือนไข่แดงของจังหวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

ภาพเว็บไซต์ประชาติธุรกิจ

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/local-economy/news-422411

แสดงความคิดเห็น