เสร็จแล้ว ถนน 4 เลน แก้งคร้อ-ภูเขียว จ.ชัยภูมิ บูมเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวอีสานกลาง

                                                    เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

“เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ – อ.ชุมแพ ตอน อ.แก้งคร้อ – อ.ภูเขียว จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ตามนโยบายปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง เพื่อรองรับการขยายทางเป็นระบบ 4 ช่องจราจร

                                                 เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

โดยก่อสร้างเป็นช่วงๆ ระหว่าง กม.169 – กม.204 รวมระยะทางยาวประมาณ 25.9 กม. ลักษณะการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบกดเป็นร่อง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง งบประมาณ 977 ล้านบาท

                                           เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

อ่านต่อ>>https://www.prachachat.net/property/news-423202

แสดงความคิดเห็น