มข.จับมือเอกชนเดินหน้าโรงเรือนต้นแบบเพาะปลูกกัญชา คาดอีก2-3เดือนพร้อมปลูก

ม.ขอนแก่น ร่วมกับภาคเอกชน รับมอบอาคารและระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปลูกกัญชา ขนาด2ไร่ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์และงานวิจัยทางการแพทย์ คาดอีก 2-3 เดือนพร้อมปลูกรอแค่ขั้นตอนขออนุญาต

วันที่ 20 ก.พ.63 ฝ่ายวิจัย และ บริการวิชาการจัดพิธีรับมอบการบริจาคอาคารสำนักงาน และ ระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปลูกกัญชาเพื่องานวิจัยทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท อะลาดิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวิสัยทัศน์ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนําระดับโลก ซึ่งพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ Spiritual การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทํางานวิจัยเป็นทีมสามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบสูงได้ ฉะนั้นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับภาคเอกชน และ หน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์กัญชาสารสกัด จึงเป็นการดำเนินตามนโยบายดังกล่าว และยังได้สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

“ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับอนุญาตเกี่ยวกับกัญชาจากองค์การอาหารและยา ใน 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ครอบครอง เช่น ของกลางจาก ปปส. ส่วนที่ 2 เป็นใบอนุญาตในการสกัด มีห้องแลปอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มีการต่ออายุปีต่อปีมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเมื่อระบบทั้ง 3 ส่วนพร้อม จะเข้าสู่ส่วนสุดท้าย คือ การปลูก คาดว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้รับใบอนุญาตไม่เกิน 2-3 เดือนข้างหน้า โดยทางมหาวิทยาลัยจะขอใบอนุญาตครบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น การปลูกระบบปิดในคอนเทนเนอร์ การปลูกในระบบกรีนเฮ้าส์ การปลูกในระบบ เปิดที่มีรั้วรอบขอบชิด มีความปลอดภัย คาดว่าจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ดีให้กับนักวิชาการและเกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป”ศ.ดร.มนต์ชัย กล่าว 

ผศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและการต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว ว่า โรงเรือนกรีนเฮ้าส์หลังนี้เกิดขึ้นโดยความร่วมมือ 3 ฝ่ายได้แก่ บริษัท อะลาดินคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนด้านการจัดทำรั้ว และ ระบบรักษาความปลอดภัย มูลค่า 5,136,000 บาท บริษัทมาลีสามพราน สนับสนุนตัวเรือนที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 2 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการวิจัย การเรียนการสอนเพื่อผลิตพืชระดับอุตสาหกรรม และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุน ระบบการควบคุม การจัดการให้น้ำ ปุ๋ยแบบไฮโดรโปนิกส์

“เชื่อว่าโรงเรือนต้นแบบเพาะปลูกกัญชาแห่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการใช้ประโยชน์กัญชาในด้านการแพทย์ อันจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไปในอนาคต”ผศ.ดร. ปรเมศ  กล่าว

ทั้งนี้ โรงเรือนต้นแบบเพาะปลูกกัญชา แบ่งออกเป็น 5 ห้อง ประกอบด้วย ห้องดำเนินงาน ห้องสกัดสาร ห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และดอกที่เก็บเกี่ยว ห้องทำลาย และ ห้องดูแลระบบรักษาความปลอดภัย โดย ระบบรักษาความปลอดภัย ที่มีอยู่รอบอาคาร มี 2 ชั้น ชั้นนอกสุดเป็นรั้วที่มีความสูงประมาณ 3 เมตร ป้องกันความปลอดภัยโดยการปล่อยกระแสไฟฟ้ากระแสต่ำไม่เกิน 220 โวลท์ ซึ่งจะทำให้ผู้บุกรุกหมดแรงไม่สามารถปีนเข้าไปได้ ส่วนชั้นถัดไปเป็นรั้ว มีความสูงประมาณ 2 เมตร หลังจากนั้นจะเป็นระบบชลประทาน มีอยู่ 2 ส่วน คือ ระบบน้ำบาดาล และ ระบบน้ำประปา

ที่มา:ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ภาพ : กรรณิการ์ รัตนประเสริฐศรี

แสดงความคิดเห็น