มทร.อีสานเจ๋ง!ผุดไอเดียสร้างถนนศิลปะ3มิติ มุ่งลดอุบัติเหตุในมหา’ลัย

ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา เปิดเผยว่า ภาพศิลปะสวยๆ บนถนนภายในมหาวิทยาลัยเหล่านี้คือ ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และผังแม่บท

ซึ่งมีการรณรงค์ให้ใช้การสัญจรด้วยการเดิน การปั่นจักรยาน แทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายใน มทร.อีสาน นครราชสีมา  เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขเพื่อให้เอื้อต่อการเดินของนักศึกษามากที่สุด โดยเราได้ให้นักศึกษาสาขาทัศน์ศิลป์วาดภาพงานศิลปะ 3 มิติแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปลาคราฟ เปียโน ไพ่อูโน่ ฯลฯ ซึ่งเมื่อถ่ายรูปออกมาแล้วจะพบว่าเป็นรูปภาพสามมิติ

“จริงๆ เป้าหมายของการวาดภาพเหล่านี้คือสร้างความสนใจกับคนที่ขับขี่รถ เพื่อให้ชะลอความเร็วตอนเข้าวงเวียน ช่วงโค้งหรือเลี้ยว เป็นแนวคิดที่เราหยิบงานศิลปะทำหน้าที่แทนสัญญาณจราจร และเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “Thailand Biennale Korat 2020” ซึ่งอาจจะวาดภาพลงบนพื้นถนนแบบนี้ทั่วมหาวิทยาลัยได้ครับ”

แสดงความคิดเห็น