25ปี!รพ.กรุงเทพราชสีมา ก้าวสู่ ‘Smart Hospital’เต็มตัว นำร่องบริการผ่านสมาร์ทโฟน4โปรแกรม

ครบรอบ 25 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา พร้อมก้าวสู่ Smart Hospital นำร่องให้บริการผ่านสมาร์ทโฟน 4 โปรแกรม 1.Pre Register ลงทะเบียนพบแพทย์ออนไลน์, 2.ตู้ Kiosk ให้ลงทะเบียนเองเมื่อมาใช้บริการ 3.Smart IPD ให้ผู้ป่วยรู้ข้อมูลของตนเองขณะรักษา และ 4.Smart Check Up Online ดูผลการตรวจสุขภาพออนไลน์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี Digital Disruption

พลตรี นายแพทย์วสันต์ สุเมธสิทธิกุล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กว่า 25 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา มุ่งมั่นให้บริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานและพัฒนาการบริการและพัฒนาคุณภาพการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ ให้ได้รับการยอมรับในมาตรฐานสากล จนปัจจุบันเปิดเป็นศูนย์บริการเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ศูนย์หัวใจ ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์อายุกรรม ศุูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์สุขภาพเด็ก เป็นต้น

ด้วยในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เรียกว่าการเกิด Digital Disruption โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จึงได้พัฒนาการบริการโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลและเตรียมตัวก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ในอนาคต

2.ติดตั้งตู้ Kiosk ให้ผู้รับบริการลงทะเบียนเองได้เมื่อมาถึงโรงพยาบาล เพื่อลดขั้นตอนการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ 3.โปรแกรม Smart IPD เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลของตนเองขณะนอนพักรักษาในโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลแพทย์ที่จะให้การตรวจรักษา ข้อมูลการนัดกลับมาติดตามอาการ ข้อมูลการจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน รวมถึงข้อมูลยากลับบ้าน เป็นต้นและ 4.โปรแกรม Smart Check Up Online เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูผลการตรวจสุขภาพตนเองผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองได้ง่ายและสะดวกขึ้น นอกจากนี้แล้วยังกำลังพัฒนาโปรแกรมอื่นๆ เพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้นำมาใช้เพิ่มเติมอีกในอนาคต โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาเรามุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการรักษาและการบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบรับความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ “เรื่องสุขภาพ มั่นใจให้เราดูแล”พลตรี นายแพทย์วสันต์กล่าว

ที่มา-ภาพประกอบ:https://www.facebook.com/FocusKoratNews/

แสดงความคิดเห็น