ผู้ว่าฯขก.ประชุมด่วน!หลังข่าวลือบุคลากร-นศ.มข.ติดเชื้อโควิค-19 ยัน!!ไม่พบผู้ติดเชื้อพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

ขอนแก่นแถลงข่าว ไม่มีใครติดเชื้อ โควิด -19 หลังจากมีข่าวลือเต็มเมืองว่าบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 59 ราย เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี ติดเชื้อ 2 ราย และไม่มีการควบคุมการแพร่เชื้อ

วันที่ 25 ก.พ. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่นดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย น.พ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น น.พ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น พร้อมคณะแพทย์และพยาบาล สสจ.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าว สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใน จังหวัดขอนแก่น

สืบเนื่องจากมีข่าวลงในโลกโซเชียล และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ได้ตื่นตระหนกกับสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด – 19 อย่างมาก เพราะมีการเสนอว่า มีบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 59 ท่าน ได้เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี มีผู้ป่วย 2 ท่าน และไม่มีการควบคุมการแพร่เชื้อดังกล่าวนั้น โดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ เปิดเผยว่า กลุ่มบุคคลและนักศึกษา ม.ขอนแก่น ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีระหว่างวันที่ 18 – 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปก็ได้มีการประสานงานกับทาง รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่นถึงวิธีการดูแลตนเองก่อน ขณะเดินทางและหลังเดินทางกลับมาตามหลักการดูแลตนเอง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อตามมาตรฐานสากล

และเมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา มี 2 ท่าน ที่มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเชียส ได้มารับการตรวจประเมินอาการ พบเข้าได้กับกลุ่มเสี่ยง จึงได้มีการดำเนินการตรวจรักษาตามมาตรฐานสากล ผลการตรวจ โควิด – 19 ให้ผลลบ และได้ให้การรักษาที่หอผู้ป่วย ไม่มีการแพร่เชื้ออย่างแน่นอน และกลุ่มบุคลากรที่เหลือ 57 ท่าน ได้มีการประสานงานกับทางหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่องานเวชกรรมสังคม รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น อย่างใกล้ชิด ให้มีการตรวจวัดไข้ แยกตัวเอง หยุดงาน และหยุดเรียนเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางปฏิบัติของประเทศไทย ซึ่งให้มีการกักกัน จำกัดบริเวรของตนเอง พร้อมเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเองทุกวัน ซึ่งบุคลากรที่เดินทางไปประเทศเกาหลีนั้น ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรอง และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงขอให้ประชาชนอย่าเกิดความตระหนกต่อข่าวที่เกิดขึ้น

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์เชื้อไวรัส โควิด – 19 ใน จ.ขอนแก่นยังไม่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นใน จ.ขอนแก่น ส่วนกรณีที่ประชาชนตื่นตระหนกเพราะมีข่าวลือใน จ.ขอนแก่น ในเรื่องบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 59 ท่าน เป็นข้อสงสัยสำหรับผู้ไปในประเทศในกลุ่มเสี่ยง ซึ้งมีการตรวจและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากลของโลก ขณะนี้ก็ได้รับการยืนยันว่าผลการตรวจยังไม่มีผู้ใดได้รับการติดเชื้อไวรัส โควิด -19 นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขขอนแก่น ได้รายงานว่า ผลการตรวจเชื้อไวรัส โควิด -19 จากประชาชนทั่วไป จำนวน 9 ราย ซึ่งผลการตรวจทั้งหมดได้รับการยืนยันว่าไม่มีผู้ใดติดเชื้อใน จ.ขอนแก่น

อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องประชาชนชาว จังหวัดขอนแก่น มีความมั่นใจในระบอบการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด – 19 ทั้งระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในระดับจังหวัดและอำเภอครอบคลุมทั้งเรื่องของ ระบบการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร (บุคลากร อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์) ระบบการดูแลรักษาและส่งต่อที่เป็นมาตรฐาน โดยยึดหลักการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ การสื่อสารความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน สื่อมวลชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าทันกับข่าวที่บิดเบือน

โดยมีโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เป็นจุดที่เตรียมความพร้อมมากที่สุด และเป็นศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส โควิด -19 ประชาชนคนใดที่มีข้อสงสัย และสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ โควิด – 19 ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทางจังหวัดได้เตรียมไลน์ใช้ชื่อว่า “ศูนย์เฝ้าระวังโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น” เพื่อให้บริการข้อมูลที่แท้จริง /ข้อสงสัย ทุกเรื่องเกี่ยวกับ โควิด -19 ใน จ.ขอนแก่น ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 083 -1472525 เพื่อเป็นการสื่อสารได้ชัดเจน และถูกต้องกับสถานการณ์ โควิด – 19 อย่างแท้จริง

ที่มา-ภาพข่าว:PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น