ขอนแก่นประชุมเตรียมรับมือผีน้อย

วันที่ 4 มี.ค. 63 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแนวทางการเตรียมรับผีน้อย หรือ แรงงานที่ไปทำงานในพื้นที่เสี่ยง เมื่อกลับภูมิลำเนา ซึ่งเบื้องต้นน่าจะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 คน ซึ่งจะต้องกักตัวไว้จำนวน 14 วัน ในที่ประชุมได้เตรียมสถานที่ เตรียมหน่วยสอบสวนโรค รถรับส่ง ที่ปลอดภัย แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลหลัก ๆ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รวมทั้งเรื่องอาหาร การกำจัดขยะติดเชื้อ และความปลอดภัยของแพทย์พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยด้วย

ทั้งนี้ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้เตือนประชาชนควรหลีกเลี่ยงไปสถานที่ที่มีการชุมชุม หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมควรหลีกเลี่ยงหรือเลื่อน สถานที่หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ควรมีบริการเจลล้างมีอ และมีการวัดอุณหภูมิของบุคลากร และผู้ไปติดต่อ โดยเฉพาะที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. เป็นต้นไป จะเปิดทางเข้าออกเพียง 2 ทาง คือที่ประตูอาคารหลังใหม่ 1 ประตู และอาคารหลังเก่า 1 ประตู มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าลิฟท์ และมีเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ อีกด้วย

ที่มา #PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น