อุตุเตือน!!อีสาน14-15 มี.ค.63 มีพายุฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่

 กรมอุตุนิยมวิทยา เตือน! 14 – 15 มี.ค. 63 ภาคอีสานจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันข้างหน้า โดยคาดหมายในช่วงวันที่ 11 – 13 และ 16 – 17 มี.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 14 – 15 มี.ค. 63 จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

 

แสดงความคิดเห็น