ขอนแก่นค่าฝุ่นPM2.5พุ่ง!ผู้ว่าฯระดมฉีดน้ำจากตึกสูงหวังบรรเทาวิกฤตฝุ่นพิษ

วัน12 มี.ค. 63 ที่บริเวณดาดฟ้า โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฉีดพ้นละอองน้ำบนอาคารสูง ตอบโต้สถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

สืบเนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น สถานการณ์ปัจจุบันมีค่า AQI สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติการของทุกหน่วยคือหากค่า AQI สูงเกิน 100 เป็นเวลา ต่อเนื่อง 2 วัน ในวันที่ 3 จะดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการอย่างรอบด้าน และขอขอบคุณประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมกันทำเสวียน ไม้ไผ่ล้อมโคนต้นไม้ เพื่อเก็บใบไม้เศษไม้โดยไม่ใช้วิธีเผา และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อเข้าร่วมควบคุมสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ไฟลามทุ่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย ของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อร่วมกันควบคุมไฟและดับไฟ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการจำกัดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในวันที่ 13 – 16 มีนาคมนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ค่าฝุ่นละอองในจังหวัดขอนแก่น และภาคอีสานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และในระยะยาว ได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งปลูกต้นไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายไปในช่วงฤดูแล้ง และเตรียมเพิ่มพื้นที่ปลูกในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้อีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา#PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น