การกักกันตัวแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูง

ช่วงเวลานี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าใจหาย ซึ่งน่าจะเกิดจากหลายปัจจัย

แต่ปัจจัยหนึ่งที่สังคมกำลังให้ความสนใจอยู่มากตอนนี้คือแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงและมีการเข้าประเทศดังกล่าวอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือที่เรียกันว่าผีน้อยนั้น

การที่จะทำให้คนไทยส่วนนี้ลดโอกาสการแพร่เชื้อ ผมมีแนวคิดเพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งของชุมชน คือ การจัดสถานที่ที่มีอยู่ในทุกชุมชน คือ โรงเรียน ซึ่งเหมาะสมในช่วงเวลานี้พอดี เพราะเป็นช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่ของทุกโรงเรียน และโรงเรียนเองมีความเหมาะสมหลายประการ ดังข้อมูลที่ผมได้นำเสนอในภาพข้างต้น

อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ รายได้ของคนไทยเหล่านี้ ผมเสนอว่าการใช้ชีวิต 14 วันในโรงเรียนนั้น ถ้าทางโรงเรียนมอบหมายงานให้ทำ เช่น ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้า ทาสี ซ่อมแซมอาคารต่างๆ และใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ก็จะทำให้เกิดรายได้ขึ้น

สิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะทำการกักกันตัวที่ไหน อย่างไร คือ จิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และความร่วมมือของคนในสังคมที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนคนไทยด้วยกันครับ ย้ำว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นโรคนะครับ

รักประเทศไทยและห่วงเพื่อนคนไทยทุกคน
หมอสมศักดิ์ เทียมเก่า

แสดงความคิดเห็น