ชูถนนมิตรภาพ-บ้านไผ่ โมเดล ‘ถนนปลอดภัย’ ลดตายเจ็บช่วงสงกรานต์

ขอนแก่นชูถนนมิตรภาพ ช่วงอำเภอบ้านไผ่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร โมเดล ถนนปลอดภัย ลดตายเจ็บช่วงสงกรานต์ปี ’63

วันที่ 13 มี.ค. 63ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผย ถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางสำคัญในการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2563 ภายหลังการร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล คณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยมี พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

จังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ให้จัดทำถนนปลอดภัย (Road Safety) และ จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้พื้นที่ถนนมิตรภาพ บริเวณอำเภอบ้านไผ่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นจุดดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยได้รับมอบหมายให้ทำการปรับปรุงสภาพถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ให้มีการดูแล ตรวจสอบไฟสัญญาณจราจร การปรับปรุงตีเส้นจราจรให้ชัดเจน เพิ่มไฟส่องสว่างในผิวการจราจรให้เห็นชัดมากยิ่งขึ้น และหากผิวจราจรมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมรถ ได้ให้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงผิวการจราจรให้พร้อมอย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด ให้ทุกคนกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย เพื่อจะได้ร่วมเฉลิมฉลองสงกรานต์ปี 2563 กับครอบครัวอย่างมีความสุขทุกคน

ภาพประกอบhttps://www.one31.net/news/detail/13879

โดยจังหวัดขอนแก่นมี Best practice ที่ได้มาจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มาตรการที่ทางจังหวัดได้ดำเนินการเพิ่มเติมเป็นพิเศษขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 นี้ คือ การทำกิจกรรมจิตอาสา ที่จะได้ร่วมกันทำความสะอาดตามบริเวณไหล่ทาง บริเวณที่เป็นสัญญาณจราจรทั้งหมด ซึ่งมีสภาพที่ไม่ชัดเจน หรือชำรุด โดยในช่วงปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมานั้น จิตอาสาจังหวัดขอนแก่น ด้านงานจราจร ได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณถนนที่มีประชาชนสัญจรอย่างหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยมีการปรับปรุงป้ายและสัญญาณจราจร ระบบไฟส่องสว่าง ซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำให้บริเวณที่เป็นจุดสังเกตุของผู้ที่ขับขี่ยวดยานพาหนะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้อุบัติเหตุทางถนนลดลงในระดับที่น่าพึงพอใจ โดยช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดน้อยลงกว่า 52% จึงเชื่อมั่นว่า ในการนำ Best practice นี้ มาใช้ในดำเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะส่งผลดีต่อการลดอุบัติเหตุทางถนนลงได้

ที่มา #PRKHONKAEN

แสดงความคิดเห็น