รพ.ราชพฤกษ์’ขก.แจงข่าวปล่อยคนไข้เสี่ยงโควิด-19เดินเที่ยวที่สาธารณะไม่จริง!!

รพ.ราชพฤกษ์ ขอนแก่น ชี้แจงข่าวปล่อยผู้รับบริการกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีผลเลือดเป็นบวกออกไปสถานที่สาธารณะในระหว่างรอผลตรวจสอบยืนยันรอบสองไม่เป็นความจริง ระบุโรงพยาบาลได้ดำเนินการประสานกับสสจ.และนำตัวส่งไปรอผลการตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ตามขั้นตอนการควบคุมโรคที่ถูกต้อง  

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 17 มีนาคม 2563 น.พ.ธีระวัฒน์ ศรีนครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ได้ออกแถลงการณ์ ที่ 009/63 ชี้แจงกรณีการมีผู้รับบริการเข้าตรวจหาการติดเชื้อ Covid-19 โดยระบุว่าตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อหากลุ่มเสี่ยง และได้ทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทั้งสิ้นจำนวน 13 ราย ผลการตรวจพบว่าเป็นลบ (ปกติ) จำนวน 12 ราย

และเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 11.04 น.  ผู้รับบริการ 1 ราย เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมาจากกรุงเทพมหานคร เพื่อแวะทำธุระที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (ผู้รับบริการมีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร) แล้วจึงเดินทางต่อมาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อขอรับการตรวจที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ผู้รับบริการได้ติดต่อที่ด้านหน้าโรงพยาบาล และได้รับการตรวจที่ห้องตรวจที่มีอากาศภายในเป็นลบซึ่งอยู่ ด้านหน้าอาคารโดยไม่ได้เข้าไปภายในอาคารของโรงพยาบาลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล JCI

และระหว่างรอผลการตรวจซึ่งต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลได้ให้ผู้รับบริการนอนรออยู่ในห้องตรวจที่มีอากาศภายในเป็นลบ แต่ผู้รับบริการได้ขอกลับไปรอฟัง ผลที่บ้าน (ผู้รับบริการมีบ้านพักส่วนตัวที่จังหวัดขอนแก่น แต่ไม่ค่อยได้อยู่อาศัย) โดยให้เหตุผลว่าอยู่บ้านคนเดียวและจะปฏิบัติตัว ตามที่โรงพยาบาลแนะนำทุกประการ ทางโรงพยาบาลจึงได้โทรศัพท์ปรึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และทางราชการ ได้อนุญาตให้กลับไปรอฟังผลที่บ้านได้โดยให้รับคู่มือการดูแลตนเองที่บ้านไปด้วย ไม่มีการรับตัวคนไข้เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ตามที่เป็นข่าว

เมื่อผลการตรวจรอบแรกผิดปกติ ซึ่งจะต้องมีการยืนยันผลตรวจครั้งที่ 2 (ผลตรวจสุดท้าย) จากศูนย์ตรวจยืนยันในกรุงเทพฯ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทราบผลตรวจผิดปกติครั้งแรกเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2563 ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินการให้ผู้รับบริการรายดังกล่าวเข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นภายในวันเดียวกันนั้น

ตามขั้นตอนการควบคุมโรคที่มีมาตรฐาน สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้ออย่างมั่นใจได้ และตามที่มีข่าวว่า ผู้รับบริการไปสถานที่สาธารณะต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นระหว่างรอผลการตรวจ เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน เพื่อความมั่นใจในการใช้บริการของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เราขอยืนยันในคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล (JCI) ที่โรงพยาบาลได้รับการรับรอง

1.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงจะถูกแยกตัวไปตรวจที่ห้องตรวจที่มีอากาศภายในเป็นลบ (Negative Pressure Room) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่อากาศภายนอก ซึ่งอยู่ด้านหน้าแผนกฉุกเฉิน (Emergency Room) ผู้ป่วยจะไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ภายในอาคารของโรงพยาบาล

2.บุคลากรผู้ให้บริการของโรงพยาบาลทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันตนเองขณะให้บริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 อย่างเข้มงวด

3.ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะได้รับการป้องกันการติดเชื้อทุกชนิดตาม มาตรฐานสากลในทุกๆด้าน รวมทั้งอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นอาคารตัวอย่าง เรื่องการถ่ายเทอากาศและการเข้าถึง ของแสงแดด สามารถลดโอกาสการติดเชื้อทางอากาศได้มาก

ขอย้ำและขอยืนยันว่าโรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ Covid-19 ในการใช้บริการของทุกๆท่าน เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการและเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานสากลที่ทุกคนมั่นใจได้

แสดงความคิดเห็น