ยืนยันแล้ว!ขอนแก่นติดเชื้อโควิด1ราย ผู้ว่าฯออกประกาศสั่งปิดสถานบริการ-เลื่อนงดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก นาน 14 วัน

สสจ.ขอนแก่นยืนยันขอนแก่นติดเชื้อโควิด1ราย เป็นชายต่างถิ่น ติดเชื้อจากสนามมวยในกรุงเทพฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัว ด้านผู้ว่าฯออกประกาศสั่งปิดสถานบริการ-เลื่อนงดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก ตั้งแต่วันที่ วันที่ 18 มี.ค. ถึง 31 มีนาคม 2563

เวลา 20.00 น. วันที่ 17 มี.ค.2563 ที่ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ กับ พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อวางมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายแพทย์ สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ผู้ที่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการก็คือกระทรวงสาธารณสุข โดยท่านรัฐมนตรีและทางกรมควบคุมโรค ซึ่งก็ได้approve ได้มีการรายงานว่าขอนแก่นได้ส่งผลจากจุฬามาแล้วสอดคล้องกัน สรุปว่าตอนนี้ขอนแก่นเรามีผู้ติดเชื้อ1รายซึ่งถือว่าน้อยมากและเป็นกรณีจากที่อื่นด้วยไม่ใช่คนขอนแก่น

ทีมงานกระทรวงสาธารณสุขเมื่อเราพบว่ามาจากไหนอย่างไร เราก็จะส่งต่อข้อมูลเพื่อเป็นการจัดการในการเฝ้าระวัง คนใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องและมีมาตรการที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วขอนแก่นเราเชื่อมั่นว่า มาตรการทุกอย่างเราวางไม่ใช่เฉพาะแต่คนขอนแก่นที่ได้ใช้บริการ แม้แต่คนที่อื่นก็เชื่อมั่นและก็เดินทางมา แล้วก็ตรวจพบ ซึ่งเราก็ดูแลเช่นกันใครเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ยินดีรักษา

และต้องยืนยันว่าทุกคนที่เข้ามาจะต้องถูกการคัดกรองการดูแลเท่าเทียมกันเป็นมาตรฐานสากลทั้งหมด

ด้าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศ! ขอนแก่น สั่งปิดสถานบริการเสี่ยงโควิดและเลื่อนงดกิจกรรมที่มีคนหมู่มาก นาน 14 วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 มี.ค.ถึง 31 มี.ค.2563

โดยประกาศว่า เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยพบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน ชาวจังหวัดขอนแก่น มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันอย่างเข้มข้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 จึงได้ออกมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. มาตรการเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปประเทศซึ่งมีการระบาดต่อเนื่อง หากฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(6) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ข้อ 2. มาตรการการยับยั้งการระบาดภายในจังหวัดขอนแก่น

2.1 ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ที่มีคนแออัดเบียดเสียด

– ปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับสนามมวย สนามกีฬา สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

– ปิดชั่วคราว 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ถึง 31 มีนาคม 2563 สำหรับ ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 35(1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.2 งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถานกวดวิชา ทุกแห่ง ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 31(1) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.3 งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(6) มีโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

2.4 ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ ที่มีประชาชน ใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่นคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ฝ่าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(4) มีโทษจุกคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

2.5 ร้านค้าร้านอาหารให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา คัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น ใช้หน้ากากผ้า การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ ฝ้าฝืนเป็นความผิดตามมาตรา 34(10) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น