นายอำเภอบ้านไผ่ ขอความร่วมมือปิด ‘สนามชนไก่’ ป้องโควิด 19

18 มี.ค. 63 นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและส่งหนังสือขอความร่วมมือดำเนินการปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย “สนามไก่ชนเอ็มบ้านไผ่” ตามมาตรการป้องกัน และควบคุม COVID-19 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น และมติ ครม. ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63

นายอำเภอขอขอบคุณ ผู้ประกอบการ “สนามไก่ชนเอ็มบ้านไผ่” ที่มีความยินดีปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมในการป้อง COVID-19 มา ณ โอกาสนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

แสดงความคิดเห็น