ทน.ขอนแก่นเปิดปฎิบัติการล้างเมืองสู้โควิด-19 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ อาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี, ดร.กฤษณวุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล, นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล และนายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมให้กำลังแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง พร้อมมอบชุดปฏิบัติงานต่อเนื่องให้พนักงานดับเพลิง ทั้ง 4 สถานี ที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดเมือง ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป

โดยเทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการตั้งแต่บริเวณแยกถนนกลางเมืองตัดถนนศรีจันทร์ ไปตามถนนกลางเมือง ไปจนถึง ถนนกลางเมืองตัดถนนรื่นรมย์ ไปตามถนนรื่นรมย์ จนถึงหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) โดยเน้นที่ศาลาที่พักผู้โดยสาร และตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ว่า “ให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และให้ดูแลตนเอง หลังจากปฏิบัติงานแล้วให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย อย่าเอามือไปสัมผัสกับใบหน้า รวมไปถึงการดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รถยนต์ดับเพลิง ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่เสมอ ซึ่งห้ามให้บุคคลภายนอกเข้ามาปะปนในการใช้รถ แต่หากจำเป็นก็ให้มีการคัดกรองบุคคลภายนอกตามมาตรการประกาศของกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น”

ที่มา:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น