ด่วน!ติดเชื้อโควิดฯ5ราย โคราชสั่งชัตดาวน์รวด28ประเภท  สนามม้า/มวย/ชนไก่ไม่มีกำหนด ห้างฯ /ร้านอาหาร/ ตลาด/สถาบันการศึกษา 22,มี.ค.-12 เม.ย.63

ด่วนที่สุด ! ชัตดาวน์โคราช หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 จำนวน 5 ราย จังหวัดเรียกประชุมประเมินสถานการณ์เครียด กว่า 7 ชั่วโมง ก่อนผู้ว่าฯตัดสินใจลงนามประกาศตอน 4 ทุ่ม วันที่ 21 มี.ค.63 ปิดไม่มีกำหนด 6 ประเภท ได้แก่ สนามม้า สนามมวย สนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ สนุ๊กเกอร์ /บิลเลียด ตลาดนัดโคกระบือ
ปิดชั่วคราว  22 มี.ค. ถึง 12 เม.ย. 2563 อีกจำนวน 22 ประเภท อาทิ สถานศึกษาทุกระดับ โรงเรียนกวดวิชา ห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นซุปเปอร์ฯ) ตลาด (ยกเว้นอาหารสดและสิ่งของจำเป็น) สถานบริการ ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ท ตลาดนัด สวนน้ำ ร้านอาหาร (ยกเว้นร้านภายในโรงแรม) ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม(ยกเว้นไม่นั่งรอ) คลีนิคเสริมความงาม โรงหนัง ฟิดเน็ต ฯลฯ  ฝ่าฝืนจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

รายงานจากจ.นครราชสีมาแจ้งว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 2874/2563  ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COMD-19)  อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดนคราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มีนาคม  จำนวน 5 ราย

ทั้งนี้คำสั่งระบุว่า จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่มีความหนาแน่นของประขากรถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมไรคอย่างทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรศในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชลีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4 / 2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563  จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 2113/2563  เรื่อง สั่งปิดสถานที่เงินการชั่วคราว ลงวันที่ 14 มีนาคม 2563 คำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 2114/2563  เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่ลาย ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดนครราชลีมาที่ 2775/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

และให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดหวัดนคราชสีมาเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยการสั่งปิดโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาเปิด 6 สถานที่ได้แก่ สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย สนามกีฬาในร่ม โรงยิมเนเชี่ยม  หรือในลักษณะอาคาร สนามม้า สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะบิลเลียด ตลาดนัดโคกระบือ

นอกจากนี้ ยังให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 จำนวน 26 สถานที่ได้แก่ สถานบริการ ตามพ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการตามข้อ 4 แห่งคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2558 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  โรงมหรสพ เช่น โรงภาพยนตร์ โรงละคร ร้านนวดแผนโบราณ รานนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม ยกเว้นนวดเพื่อการรักษาในสถานพยาบาล ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านคาราโอเกะ สวนสนุก ตู้เกม ฟิตเน็ส สวนน้ำ สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่เข้าพักอาศัยในโรงแรม) ห้างสรรพสิน เวันแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)

Image result for terminal 21 korat

พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ ตลาดและตลาดนัด (เปิดการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม (ยกเวันร้านที่ไม่จัดที่นั่งคอย) สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน  สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม สถานประกอบกิจการสปา อาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิได้แย้ง ตามมาตรา3 วรรคสอง (7) แห่พระราบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หากผู้ใดฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปิ หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สั่ง ณ วันที่ 21 มี.ค.นายวิเชียร จันนทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจ.นครราชสีมา

ในภาพอาจจะมี ข้อความในภาพอาจจะมี ข้อความ

แสดงความคิดเห็น