แฉรูปแบบทุจริตในสหกรณ์ฯครู ! ชี้ร้ายแรงที่สุดทำลายการศึกษาคือทำลายชาติ

            การสัมมนาวิชาการ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตครู /ปัญหาหนี้สินและการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จัดโดยอีสานบิซ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ นายสำคัญ จงโกเย็น เลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย นายสันต์ เพียรอดวงษ์ ข้าราชการครูเกษียณ จ.มหาสารคาม อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการอิสระอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ข้อสรุปการสัมมนาชี้ให้รูปแบบการโกงในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งต่างๆ ในภูมิภาคอีสาน ตั้งแต่ตำนานแชร์ลอตตารี่ ฌาปนกิจปลอม  โดยเฉพาะที่ขอนแก่น ที่มีหลักฐานชัดเจน แต่ปรากฏว่าครูขอนแก่นไม่ได้ตื่นตัวลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาของตนเอง

รศ.ดร. พรอัมรินทร์ พรหมเกิด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ตนมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีชื่องานวิจัยว่า “การศึกษาเครือข่ายกลุ่มอิทธิพลซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเป็นระบบ” ศึกษาใน 3 จังหวัดหลักของภาคอีสาน (กาฬสินธุ์ –ขอนแก่น – มหาสารคาม)และบวกอีก2จังหวัด ร้อยเอ็ดและหนองบัวลำภู พบว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบในภาคการศึกษามีการรับรู้กันน้อยมากในหมู่ประชาชนทั่วไปรวมถึงสาธารณะ

“ที่จริงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคการศึกษาส่งผลกระทบในทางลบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมเป็นอย่างมาก เพราะมีผลต่อการทำลายคุณภาพของเยาวชนในชาติ ส่งผลไปสู่ความถดถอย ต่อสังคมไทยในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”รศ.ดร.พรอัมรินทร์กล่าวและว่า

ฉะนั้นปัญหานี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังสังคมไทยจะเสื่อมลงทุกวัน รากฐานเจดีย์ของเราพังหมดแล้ว เราจะยอมให้รากฐานของเจดีย์มันพังลงไหม ?

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ กล่าวอีกว่า การทุจริตในวงการศึกษาถือว่าเป็นตัวทำลายสังคมและประเทศชาติมากกว่าการทุจริตในรูปแบบอื่นๆงานวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างกลุ่มนักการเมือง กลุ่มข้าราชการระดับสูง

“กลุ่มนี้ต้องระวังไว้ให้ดี เพราะคือผู้มีอิทธิพลตัวจริง รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจรายใหญ่-รายเล็กภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกและคนกลุ่มนี้จะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการถ้าคนกลุ่มนี้มารวมกันเราจะเรียกว่า เครือข่ายกลุ่มอิทธิพล ซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ” รศ.ดร. พรอัมรินทร์ กล่าว

ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น กล่าวว่า ประเด็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น หลายท่านตั้งฉายาว่า เป็น “ขอนแก่นโมเดล” ถ้าจะพูดถึงขอนแก่นจะไปเกี่ยวโยงเรื่องแชร์ลอตเตอรี่ ตั้งแต่ปี 2553 -2554 สหกรณ์หลายจังหวัดมีผู้กระทำความผิดถูกจับดำเนินคดี ข้าราชการที่เกี่ยวข้องถูกปลด แต่ที่อยู่ยงคงกระพันคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นเพราะอิทธิพลของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ครอบงำ

 “เงินสหกรณ์หายไป 400 กว่าล้านที่ปกปิดไว้ได้นานก็เพราะอิทธิพล ของนักการเมืองท่านหนึ่ง ที่เป็นส.ส.ตอนนี้ อยู่พรรครัฐบาล หลายท่านคงรู้ดี”ดร.วิศร์กล่าว

ดร.วิศร์กล่าวว่า ตนอยากถามถึงจิตสำนึกของคนที่เป็นครูมาก่อน เข้าไปทำงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ไม่มีจริยธรรมไม่มีสำนึกในสิ่งที่ดีงาม ไม่สำนึกในบุญบาป  เอาเงินของสหกรณ์ไป 400 กว่าล้าน ยังรู้สึกเฉยไม่สะทกสะท้าน แต่บอกว่ามีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้

“สหกรณ์ไม่ให้เรารู้เลยว่ารายละเอียดของหนังสือรับสภาพหนี้เป็นอย่างไร โดยอ้างว่า เป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเราก็จะติดตามกันต่อไป”ดร.วิศร์กล่าวและว่า

ประเด็นหนึ่งที่ยังคาใจคือ คณะกรรมการสหกรณ์ฯมีการอนุมัติเงินโบนัส ตนถามว่าเงินสหกรณ์หายไปกว่า 400 กว่าล้าน คณะกรรมการยังจะเอาโบนัส 20 กว่าล้านอยู่หรือ? ในขณะที่ตนสอบถามไปยังสหกรณ์หลายแห่งมีเงินโบนัสให้คณะกรรมการฯ แค่ 6 ล้านกว่าเท่านั้นเอง เขาอ้างว่าเป็นสหกรณ์ใหญ่ทำกำไรเยอะ

นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ตนปราบมาหมดแล้วแชร์ลอตเตอรี่ 13 สหกรณ์ 20 สัญญา เงิน 7,516,800,000 ล้านบาท มีคนถูกจับติดคุก 100 กว่าคนโดนไล่ออกที่ชัยภูมิ 16 คน เรื่องแชร์ลอตเตอรี่สหกรณ์ครู จริงๆแล้วมันไม่มีลอตเตอรี่ แต่มาทำสัญญากับสหกรณ์พอทำสัญญาเสร็จ จะให้หน้าม้ามาคุยบอกว่า

“สหกรณ์ไม่ต้องทำหรอกมันยุ่งยากให้ขายคืน เขาจะเป็นผู้ซื้อและให้ค่าตอบแทนฉบับละบาทถ้า 1 ล้านฉบับจะได้งวดละ 1ล้านบาท จะตกเดือนละ 2 ล้านบาท เงินส่วนนี้กรรมการฯเอาเงินมาแบ่งกัน ตนถามว่า เวลาสหกรณ์ซื้อทำไมมีเงินวางมัดจำแล้วบริษัทซื้อคืนทำไมไม่มัดจำ เขาตอบไม่ได้

ส่วนที่สองก็คือ นายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าไม่รู้เห็นเป็นใจ สหกรณ์ทำอะไรไม่ได้ สังคมกำลังรณรงค์เพื่อที่จะสร้างให้คนเป็นคนดี ถ้าเราไม่ปราบคนโกง แล้วคนดีจะอยู่ได้อย่างไร เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการโกงก็คือสมาชิกต้องรวมตัวกันให้ได้ อย่าผลักภาระให้คนใดคนหนึ่ง

นายสำคัญ จงโกเย็น เลขาธิการศูนย์ประสานงานการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มผู้แทนครูกว่า 120 คนเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อร้องทุกข์ผู้จัดการและกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ที่ได้ดำเนินการส่อว่าน่าจะเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบและกระทำการทุจริตทั้งในสหกรณ์ฯและไม่เป็นไปโดยสุจริตในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษาและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ล่าสุดในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ได้นำข้อมูลเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ซึ่งน่าจะเป็นเท็จจากการตั้งหนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงินกว่า 45 ล้านบาท เพราะเป็นหนี้ที่เกิดจากการไปลงทุนหรือฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจำกัด และสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราชจำกัด

เครือข่ายผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้ไม่ว่าจะระดับชาติ หรือระดับทางการศึกษา ส่วนใหญ่จะทำผิดข้อบังคับวัตถุประสงค์ และผิดกฎหมาย อย่างเช่นสหกรณ์ที่ตนกล่าวหา ไม่ได้กล่าวหาว่าสหกรณ์ครูโคราชโกงเงินสมาชิกกว่า 45 ล้านบาท ตนกล่าวว่า 45 ล้านเป็นการตั้งหนี้จะสูญไม่น่าจะชอบด้วยระเบียบนายทะเบียนปี 2546

“ผมเชื่อว่าขบวนการตรวจสอบจะทำให้ผู้มีอำนาจหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล ระมัดระวัง ถ้าเขาทำผิดขอบวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด เขาเหล่านั้นสมควรถูกลงโทษ ผมเชื่อว่าจะมีคนติดคุกตอนแก่” นายสำคัญ กล่าว

นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นักวิชาการอิสระ กล่าวสรุปถึงกรณีทุจริตในเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่า ตนรู้สึกโมโหครูขอนแก่นทำอะไรไม่ได้เรื่องเลย โดยเฉพาะการปล่อยให้ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงษ์ ประธานฯและและคณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดนี้นำเงินโบนัสจำนวน 20 ล้านบาท จัดสรรให้แก่ ผู้แทนสมาชิก จำนวน 390 คน เป็นการกระทำผิดตามมาตราข้อ 28  (3) ที่ระบุไว้ว่าให้โบนัสจ่ายให้เฉพาะกรรมการกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 แต่ไปจ่ายให้ผู้แทนสมาชิกและเจ้าหน้าที่ด้วย เอาไปจ่ายได้อย่างไร ตนรู้สึกเศร้าใจ

“ผมเชื่อว่าต่อไปขอนแก่นจะมีการโกงอีกคือ โกงสมาคมฌาปนกิจและกองทุนเกษียณอายุราชการ ให้ครูขอนแก่นไปลองตรวจสอบดูเอกสารที่เทศบาลเมืองศิลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ผมเชื่อว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น” นายสมเกียรติ กล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวถึงการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูว่า รูปแบบแรกคือ แชร์ลอตเตอรี่เขาไปทำไว้เสียหาย 25,000 พันล้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจำนวน  13 แห่งโดยเฉพาะที่ จ.ราชบุรี ศาลอุทธรณ์ให้จำคุกคนละ 6 ปี ไม่รอลงอาญาตนสงสารคนที่จะติดคุกตอนแก่

ประเด็นที่ร้ายแรงที่สุดคือเอาเงินไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน จำกัด พอจะเจ๊งแล้วไปขอเปลี่ยนเงินลงทุนไปเป็นเงินฝากเพื่อจะได้เงินคืน ท่านคิดว่าจะได้เงินคืนหรือไม่ มีทั้งหมด 65 สหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้

เรื่องประกันชีวิต มีการโกงทุกแห่ง บางแห่งไปเอาบริษัทการเกษตรมารับเอาเบี้ยประกัน ใน จ.มหาสารคาม เมื่อมีการสืบทราบกรรมการสหกรณ์ฯครูมหาสารคามชุดที่มีปัญหาไปเซ็นต์อย่ากับเมียก่อนที่จะมีการตัดสินคดีกลัวว่าจะถูกฟ้องยึดทรัพย์ หัวใสตั้งแต่เริ่มโกงถึงโกงเสร็จ

เรื่องแชร์ลูกโซ่ โดยการเปิดสมาคมฌาปนกิจเถื่อน เปิดซ้ำซ้อนมากกว่าจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อยักยอกเงินสมาชิกที่หลงเชื่อไปสมัครเพราะอ้างว่าผลตอบแทนงาม ในกรณีนี้ตนได้ไปถามดีเอสไอแล้วพบว่า มีการเก็บเงินตั้งแต่ 2พันบาทขึ้นไป สมาชิกมีกว่าสองพันคนคิดเป็นเงินหลายล้านบาท

การโกงสมาคมฌาปนกิจและกองทุนเกษียณอายุราชการ ตนอยากให้ขอนแก่นของ ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล ประธานชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ไปตรวจสอบว่าสมาคมฌาปนกิจได้เอากองทุนเกษียณอายุราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือ หาประโยชน์ให้พวกพ้วงหรือไม่ หากพบความผิดปกติท่านควรทำหนังสือขอตรวจสอบ ตนคาดการณ์ว่าคณะกรรมการฯคงหน้าเปลี่ยนสีกันหมด

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน จากแชร์ลูกโซ่ จากฉ้อโกงหมู่บ้าน40 บาทเป็นต้น ตนคิดว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นบทเรียนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่า จังหวัดเลยเป็นดินแดนที่สร้างแชร์ลอตเตอรี่ใหญ่โตมากโดยเจ้าแม่แชร์รายใหญ่และอดีตวุฒิสภาชิกคนหนึ่งที่มาจากการสรรหาไปตั้งสหกรณ์ สหกรณ์ลอตเตอรี่ไท-เลย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เลย จำกัด สหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัด สหกรณ์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด 4สหกรณ์

คนเหล่านี้รวมหัวกันโกง แล้วคนที่เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเลย ยังไปเป็นประธานสหกรณ์ลอตเตอรี่ไท-เลย จำกัด แกล้งยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเลยมาให้แชร์ลอตเตอรี่ยืมแล้วไม่ส่งใช้คืน เรื่องโกงทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้ามีนายทะเบียนดี รองนายทะเบียนดี

                                    ……………………….

 

แสดงความคิดเห็น